İntifa Senedi Nedir ?

intifa senedi nedir

İntifa Senedinin Tanımı ve Yararları

Bu yazımızda “İntifa Senedi Nedir ? Senet Sahiplerine Hangi Menfaatler Tanınabilir?” sorularını cevaplayacağız.

İntifa senedi, anonim şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, sahibine ortaklık hakkı tanımayan, ancak, şirketin net kârına veya tasfiye artığına katılma ya da yeni çıkarılacak payları alma imkanı veren sözleşme hükmü veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senettir.

Senetler için “kurucu pay senetleri” kavramı kullanılıyorsa da, bu ifade doğru değildir. Çünkü, intifa senedi, pay senedi değildir. İntifa senedi, sahibine herhangi bir ortak sıfatı kazandırmaz ve şirkette herhangi bir payı da temsil etmez. Bu durum, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde “İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez” hükmü ile açık bir şekilde belirtilmiştir.

Senet sahibine; net kâra ve tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma gibi malî nitelikte haklar sağlar.

Ancak, Anonim Şirket pay sahibine tanınan oy, iptal davası açabilme, organlara seçilebilme haklarını; bilgi alma ve inceleme haklarını vermez.

Senet sahipleri, şirket yönetimine müdahale edemezler, şirket kâr elde edememişse herhangi bir talepte bulunamazlar.

Anonim Şirketlerde ortaklık hakkı tanımayan ancak şirketin kârına veya tasfiye artığına katılma hakkı sağlayan önemli bir finansal araçtır. Sahiplerine ortaklık hakları vermemesine rağmen, senet sahiplerine sağladığı bazı avantajlar vardır. Bunlar arasında, şirketin net kârına katılma hakkı, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma hakkı ve yeni çıkarılacak payları alma imkanı bulunmaktadır.

Senet sahipleri, pay sahipleri gibi şirket yönetimine müdahale edemezler ve şirketin kâr elde edememesi durumunda herhangi bir talepte bulunamazlar. Ancak, senet sahipleri, şirketin finansal durumundan belirli ölçüde yararlanabilirler. Özellikle, şirket kâr elde ederse, senet sahipleri bu kârdan pay alabilirler.

Anonim Şirketlerde sermaye artırımı veya finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılabilir. Yeni çıkarılan senetlerin, şirketin sermayesine eklenir ve sahiplerine belirli bir dönem sonunda ödeme yapılır. Bu şekilde, şirketin sermayesi artırılarak büyümesi ve yeni yatırımlar yapılması sağlanabilir.

“İntifa Senedi Nedir ? Senet Sahiplerine Hangi Menfaatler Tanınabilir?” soruları hakkında daha detaylı bilgi ve profesyonel destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?