İntifa Senedinin Türleri

intifa senedinin türleri

İntifa Senetleri

İntifa senedinin türleri noktasında üç çeşit intifa senedinin varlığından bahsedebiliriz. Bunlar, kurucu intifa senetleri, adi intifa senetleri ve katılma intifa senetleridir.

İntifa senetlerinin esas dayanağını Türk Ticaret Kanunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte, intifa senetleri, 1983 yılından itibaren sermaye piyasası uygulamalarına da konu olmuş ve Katılma İntifa Senetleri (KİS) gibi örnek uygulamalara kapı aralamıştır. 

Kurucu İntifa Senetleri

Şirketin kurucu ortaklarına verilen intifa senedine “kurucu intifa senedi” denir. Anonim şirketi kurdukları sırada harcadıkları emeğe karşılık olarak kuruculara tanınan özel ve yasal bir menfaattir.

Adi İntifa Senetleri

Adi intifa senetleri, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılabilen intifa senetleridir.

Anonim şirketin genel kurulu, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek adi intifa senetleri çıkarabilir.

Katılma İntifa Senetleri

Katılma intifa senetleri, TTK’daki düzenlemeden farklı olarak, SPK’nun Katılma İntifa Senetleri İhracına İlişkin Esaslar Tebliği ile uygulama imkanı bulan ve nakit karşılığında çıkarılan intifa senetleridir. Söz konusu SPK Tebliğine göre, anonim şirketler, “nakit karşılığı satılmak üzere, ortaklık haklarına sahip olmaksızın kârdan pay alma, tasfiye bakiyesinden yararlanma, yeni pay alma ve ilgili Tebliğ’de belirlenen olanakların bir bölümünden veya tamamından yararlanma haklarını sağlayan katılma intifa senedi” çıkarabilirler. Böylece, anonim şirket ortaklık yapısında bir değişiklik meydana gelmeksizin şirket nakit sağlama olanağına kavuşur.

İntifa senedinin türleri hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve intifa senedi basımı hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?