Hizmetlerimiz

Pay senetlerinde +25 Yıllık Uzmanlık

nama yazılı pay senedi basımı

Nama yazılı pay senedi basımı

anonim şirketler için nama yazılı pay senedi basımı

hamiline pay senedi basımı

Hamiline yazılı pay senedi basımı

anonim şirketler için hamiline pay senedi basımı

pay senedi türünü dönüştürme

Pay senedi türünü dönüştürme

payları ve pay senedi türünü dönüştürme

senetsiz payların devri

Senetsiz payların devri

Senede bağlanmamış (çıplak) payların devri

imtiyazlı pay senetleri

İmtiyazlı pay senetleri

İmtiyazlı pay ihracı ve imtiyazlı pay senedi basımı

pay devirlerini kısıtlama

Pay devirlerini Sınırlandırma

Pay senetlerini ve pay devirlerini sınırlandırma

Benzersiz Hizmet Paketlerimiz

Hepsi Birarada Hizmetlerimiz İle Siz de tanışın.

limited şirket hisse senedi basımı

Limited şirket pay senedi basımı

Limited şirket pay senedi basımı

limited şirket paylarının devri

Limited şirket paylarının devri

Limited şirket paylarının devri

geçici ilmühaber basımı

Geçici İlmühaber basımı

Anonim şirketler için geçici ilmühaber basımı

pay senetlerini bölme ve birleştirme danışmanlığı

Pay senetlerini bölme ve birleştirme danışmanlığı

Şirket paylarını ve pay senetlerini bölme ve birleştirme

aile anayasası uyumlu pay senedi basımı

Aile anayasası uyumlu pay senedi basımı

Aile şirketleri için Aile Anayasası uyumlu pay senedi basımı

pay senedi vergisel avantajlar danışmanlığı

Pay senedi vergisel avantajlar danışmanlığı

Anonim ve limited şirketler için pay senedi vergisel avantajlar danışmanlığı

Pay senetleri, uzmanlık gerektirir.

İşi uzmanına bırakın.

kooperatif ortaklık senedi basımı

Kooperatif ortaklık senedi basımı

Kooperatif ortaklık senedi basımı

pay ve pay senedi devirleri

Pay ve pay senedi devirleri

Pay ve pay senedi devirleri

uzman görüşü ve mütalaa

Uzman Görüşü ve Mütalaa

Uzman görüşü ve mütalaa

Doğru danışman, geleceğinizin sigortasıdır. Uzmanına danışmadan pay senedi bastırmayın, risk almayın.

uzman_pay_senedi

Sık sorulan sorular

Pay senetleri ile ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Pay senedi, bir şirketin sermayesinin belirli bir kısmını temsil eden ve sahibine şirketin ortaklık haklarından bir veya birkaçını sağlayan bir menkul kıymet türüdür. Şirketler, büyüme veya işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak sağlamak amacıyla genellikle pay senedi ihraç ederler.

Pay senedi sahibi, şirketin ortağıdır ve genellikle şu haklara sahiptir:

 1. Kar Payı Alma Hakkı: Şirketin karından pay alma hakkına sahiptir. Şirketin belirli dönemlerde dağıtılan karından, sahip olduğu pay oranında pay alabilir.

 2. Oy Hakkı: Şirketin yönetimine katılma ve önemli kararlar hakkında oy kullanma hakkına sahiptir. Her bir pay, genellikle bir oy hakkı temsil eder.

 3. Malvarlığı Hakları: Şirketin iflas etmesi durumunda, pay senedi sahipleri şirketin varlıklarından pay alma hakkına sahiptir. Ancak, bu hak diğer borç verenlerin haklarına göre genellikle daha sonra gelir.

Pay senetleri, iki ana türe ayrılır:

 1. Nama Yazılı Pay Senetleri: Sahibinin adı üzerine düzenlenmiş olan ve sadece belirli kişiye ait olan pay senetleridir. Genellikle halka açık olmayan şirketlerde görülür.

 2. Hamiline Yazılı Pay Senetleri: Sahibinin adı belirtilmemiş olan pay senetleridir.  Genellikle halka açık şirketlerde görülür.

Nama yazılı ve hamiline yazılı pay senetleri, pay senetlerinin iki temel türünü temsil eder ve sahip oldukları özellikler açısından farklılık gösterirler.

1. Nama Yazılı Pay Senedi

Nama yazılı pay senetleri, üzerinde sahibinin adının ve diğer kimlik bilgilerinin belirtildiği, belirli bir kişiye özgü olan pay senetleridir. Bu senetler, sahibinin kimliğini doğrulamak için imzalanmış olmalıdır. Nama yazılı pay senetleri, genellikle özel şirketler veya küçük ölçekli işletmeler tarafından kullanılır. Sahipleri genellikle şirketle daha yakın ilişki içindedir ve yönetim kararlarına katılma hakkına sahiptirler.

2. Hamiline Yazılı Pay Senedi

Hamiline yazılı pay senetleri ise, üzerinde sahibinin adının belirtilmediği ve belirli bir kişiye özgü olmayan pay senetleridir. Sahibinin kimliğini doğrulamak için imza gerekli değildir. Bu tür pay senetleri, anonim şirketler veya halka açık şirketler tarafından sıklıkla kullanılır. Sahipleri, sahip oldukları senetlerin temsil ettiği hisse miktarına bağlı olarak kar payı alma ve oy kullanma haklarına sahiptirler.

Hamiline yazılı pay senetleri, ticareti ve transferini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Sahiplerinin kimlik bilgilerinin belirtilmemesi, senetlerin kolayca alınıp satılmasını ve devredilmesini sağlar. Bu nedenle, halka açık şirketlerin hisse senetleri genellikle hamiline yazılıdır.

Her iki tür de pay senedi, şirketin sermayesine ortaklık sağlar ve sahiplerine belirli haklar tanır. Ancak, sahip oldukları özellikler ve kullanım alanları açısından farklılık gösterirler.

Pay senedi basımında dikkat edilmesi gereken birçok unsur bulunur ve önceden gerekli belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması büyük önem taşır.

Pay senedi basımı için gerekli belgeler şunlardır:

 • Şirketin Kuruluş Gazetesi: Şirketin kuruluşunu gösteren ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescil edilmiş olan resmi belgedir.
 • Son Sermaye Artırım Gazetesi (Varsa): Şirketin kuruluşundan sonra sermaye artırımı yapılmışsa, son sermaye artırımını gösteren ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescil edilmiş olan resmi belgedir.
 • Unvan Değişikliği Gazetesi (Varsa): Şirketin kuruluşundan sonra unvan değişikliği yapılmışsa, unvan değişikliğini gösteren ve Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescil edilmiş olan resmi belgedir.
 • Yönetim Kurulu Kararı: Pay senedi basımı için şirket yönetim kurulu tarafından alınmış olan ve noter onaylı karar belgesidir.
 • Şirketin Vergi Levhası: Şirketin vergi dairesinde kayıtlı olduğunu gösteren belgedir.
 • Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Karar Örneği: Hamiline yazılı pay senedi basımı yapılacaksa, bu belgeye ek olarak noter onaylı Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Karar Örneği de gereklidir.
 • Pay Sahiplerinin Listesi: Pay senedi basımı yapılacak olan pay sahiplerinin isim, soyisim, adres ve pay miktarlarını içeren listedir.
 • Pay Senedi Taslağı: Pay senedi üzerinde yer alacak olan bilgileri içeren taslak belgedir.
 • Güvenlik Önlemleri: Pay senedi sahteciliğini önlemek için gerekli olan güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler (hologram, mikro yazı, UV mürekkep vb.)

Ek Belgeler:

 • Şirket sözleşmesi
 • Yönetim kurulu üyelerinin kimlik fotokopileri
 • İmza sirküleri
 • Diğer gerekli belgeler (şirkete özel)

Yukarıda listelenen belgeler genel bilgi amaçlıdır. Gerekli belgeler şirketin özel durumuna ve seçtiğiniz matbaanın taleplerine göre değişiklik gösterebilir. En güncel ve eksiksiz bilgi için bir uzmana danışmanız ve seçtiğiniz matbaadan bilgi almanız önemlidir.

Pay senedi basımının yasal olarak zorunlu olduğu haller şunlardır :
 • Hamiline Yazılı Pay Senetleri: Eğer anonim şirketin payları hamiline yazılıysa, bedelinin tamamını ödenmiş olan her pay için pay senedi basılması zorunludur. Bu kural, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinde yer almaktadır.
 • Nama Yazılı Pay Senetleri : payları nama yazılı olan anonim şirkette, eğer azlık talep ederse, nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm ortaklara dağıtılması zorunlu olur.

Yasal zorunluluk haricinde pay senedi basımı :

 • Şirket Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Kararıyla: Şirket genel kurulu veya yönetim kurulu, tüm paylar için pay senedi basılmasını kararlaştırabilir. 
 • Yabancı Yatırımcıların Talep Etmesi: Yabancı yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirketlerden pay senedi talep edebilirler. Bu durumda, şirket yatırımcıların taleplerini karşılamak için pay senedi basar.
 • Vergisel Avantajları Sebebiyle İsteğe Bağlı Pay Senedi Basımı : Yukarıda belirtilen hallerde pay senedi basımı zorunluluğu doğmasa bile, vergisel avantajları nedeniyle birçok anonim şirket tarafından pay senedi bastırılması tercih edilmektedir. Pay senedi basımı, şirketin kurumsallığını ve itibarını artırır, yatırımcılar için daha cazip bir seçenek sunar ve şirketin hisse senetlerinin devrini kolaylaştırır.

Pay senedi basımı kararını verirken, şirketin özel durumunu, pay sahiplerinin isteklerini ve yasal gereklilikleri göz önünde bulundurmak önemlidir.

Pay senedi basımında dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır:

 • Yasal Mevzuata Uyum: Pay senedi basımı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
 • Güvenlik Önlemleri: Pay senetlerinin sahteciliğini önlemek için yüksek güvenlikli kağıt ve mürekkep kullanılmalı, basım aşamaları titizlikle kontrol edilmelidir.
 • Şeffaflık: Şirket, finansal durumu ve pay senedi ihracı ile ilgili tüm bilgileri ortaklarına ve potansiyel yatırımcılarına şeffaf bir şekilde sunmalıdır.
 • Maliyet: Pay senedi basımı, belirli maliyetler içerir. Bu maliyetlerin önceden hesaplanması ve bütçelenmesi önemlidir.
error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?