Limited Şirket Paylarının Devri

limited şirket paylarının devri

Limited Şirketlerde Pay Devir Usulüne Uyum  

Limited şirket paylarının devri, özel prosedürler ve belirli adımlar içerir. Bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, pay devir işleminin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Esas Sermaye Paylarının Devri 

Pay devri, limited şirketin esas sermaye paylarının bir kişiden başka bir kişiye devredilmesi işlemidir. Bu işlem, şirketin sermaye yapısında değişiklik yapmak isteyen veya şirketin sahipliğini devralmak isteyen kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.

Limited Şirkette Pay Devir Yöntemleri

Limited şirket pay devir işlemi, iki şekilde gerçekleştirilebilir:

 • Devralma Sözleşmesi ile: Bu yöntemde, devreden ve devralan taraflar arasında bir hisse devir sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede, devredilecek payların bedeli, ödeme şekli, devralma tarihi ve diğer şartlar yer alır.
 • Miras yoluyla: Bir limited şirket ortağı vefat ettiğinde, payları mirasçılarına geçer. Mirasçılar, payları devretmek isterlerse, yukarıda belirtilen devralma sözleşmesi ile devir işlemini gerçekleştirebilirler.

Pay Devir Sözleşmesi

Pay devir işleminde, taraflar arasında bir devralma sözleşmesinin imzalanması zorunludur. Sözleşmede aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

 • Tarafların kimlikleri: Devreden ve devralan tarafların isim, soyisim, adres ve telefon numaraları
 • Devredilecek payların bilgileri: Payların adedi, değeri ve cinsi
 • Devir bedeli: Devredilecek paylar için ödenecek bedel
 • Ödeme şekli ve tarihi: Bedelin nasıl ve ne zaman ödeneceği
 • Devralma tarihi: Payların devralınacağı tarih
 • Diğer şartlar: Tarafların anlaştığı diğer şartlar

Limited Şirkette Esas Sermaye Paylarının Devir Süreci

Esas sermaye paylarının devir işlemi, aşağıdaki adımları içerir:

 1. Pay Devri Sözleşmesi’nin Hazırlanması: Devreden ve devralan taraflar arasında bir pay devir sözleşmesi hazırlanır ve imzalanır.
 2. Noter Onayı: Devralma sözleşmesi, noter huzurunda onaylanır.
 3. Şirket Genel Kurulu Kararı: Şirket genel kurulu, pay devir işlemini onaylayan bir karar alır.
 4. Pay Devri İşleminin Tescil ve İlan Ettirilmesi: Pay devir işlemi, Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirlir.
 5. Pay Defterine Kayıt: Pay devir işlemi, şirketin pay defterinde kaydedilir.

Pay Devri Danışmanlık Hizmetimiz

Hizmetimiz aşağıdaki adımları içerir:

Belgelerin İncelenmesi ve Kontrol Edilmesi: İlk adım olarak, şirketinizin belge ve bilgileri incelenir ve kontrol edilir. Bu adımın amacı, pay devri işlemi için gerekli belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır.

Hisse Devir Sözleşmesi Taslaklarının Hazırlanması: Noterde imzalanacak hisse devir sözleşmesi taslakları hazırlanır. Bu sözleşmeler, pay devri işleminin detaylarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve diğer önemli hususları içerir.

Gerekli Kararların, Belgelerin, Tutanakların ve Yazıların Hazırlanması: Pay devri için gerekli olan tüm kararlar, belgeler, tutanaklar ve yazılar hazırlanır. Bu belgeler arasında pay devir kararı, pay devir bildirimi, hissedar kararı gibi belgeler yer alabilir.

Pay Devir Kararının Tescil ve İlan Sürecinin Yönetilmesi: Pay devir kararının tescil ve ilan süreci yönetilir. Bu süreçte, ilgili belgeler yetkili mercilere sunulur ve gerekli işlemler yapılır. Pay devir kararı, yasal gerekliliklere uygun olarak tescil edilir ve ilan edilir.

Pay Defterinde Gerekli Kayıtların Oluşturulması: Son olarak, pay defterinde gerekli kayıtlar oluşturulur. Bu kayıtlar, pay devir işleminin detaylarını içerir ve şirketin mali durumunu doğru bir şekilde yansıtması için önemlidir.

Pay Devrinde Danışmanlığın Önemi

Danışmanlık Paketimiz, yukarıda belirtilen adımları profesyonel bir şekilde yönetir. Paket kapsamında, pay devri sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan danışmanlık ve destek sağlanır. Şirketinizin belge ve bilgileri incelenir ve kontrol edilirken, noterde imzalanacak hisse devir sözleşmesi taslakları hazırlanır. Ayrıca, pay devri için gerekli kararlar, belgeler, tutanaklar ve yazılar hazırlanır ve pay devir kararının tescil ve ilan süreci yönetilir. Son olarak, pay defterinde gerekli kayıtlar oluşturularak işlem tamamlanır.

Limited şirket paylarının devri, karmaşık ve yasal mevzuata tabi bir süreçtir. Bu süreçte şirketler, birçok farklı işlemle uğraşmak zorunda kalabilir. Danışmanlık hizmeti, bu karmaşık süreci şirketler adına kolaylaştırır ve hızlandırır. Paketimiz hakkında detaylı bilgi ve destek talepleriniz için bizimle iletişime geçin. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?