Hamiline Yazılı Pay Senedi Bilgileri

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bilgileri

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Belirtilmesi Gereken Asgari Bilgiler

Hamiline yazılı pay senedi bilgileri, bu senetlerin geçerliliği açısından önemlidir. Hamiline hisse senetlerinde asgari olarak hangi içeriklerin yer alması gerektiği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiştir.

Buna göre, payları hamiline olan anonim şirketlerce bastırılacak olan hisse senetlerinde;

·      Şirketin ticaret unvanının,

·      Şirketin sermaye tutarının,

·      Şirketin kuruluş tarihinin,

·      Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,

·      Çıkarılan pay senedinin tertibinin,

·      Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,

·      Senedin türünün ve itibarî değerinin,

·      Senedin kaç payı içerdiğinin

belirtilmesi zorunludur.

Bu bilgilerin yanı sıra, 2021 yılında yapılan değişiklik uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Hamiline Pay Kayıt Sistemine (HPKS) bildirim yapıldıktan sonra alınan referans numaraları da senetlerde belirtilmelidir.

Bastırılacak hisse senetlerinde asgarî olarak bu bilgilere yer verilmelidir. Ayrıca, yukarıda yazılı bilgileri içerir hisse senetlerinin, geçerlilik kazanabilmesi için, şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır.

İlmühaberlerde Belirtilmesi Gereken Asgari Bilgiler

Yönetim kurulu, hamiline hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber de çıkarabilir. TTK’da, hisse senetleri yerine çıkarılacak ilmühaber konusunda, nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla ilmühaberlere de uygulanması öngörülmüştür. Dolayısıyla, hisse senedi bastırılıncaya kadar çıkarılacak olan ilmühaberlerde de;

 • Şirketin ticaret unvanının,
 • Şirketin sermaye tutarının,
 • Şirketin kuruluş tarihinin,
 • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin,
 • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,
 • Senedin türünün ve itibarî değerinin,
 • Senedin kaç payı içerdiğinin,
 • İlmühaber sahibinin adının ve soyadının veya ticaret unvanının,
 • İlmühaber sahibinin yerleşim yerinin,
 • İlmühaber bedelinin ödenmiş olan miktarının

belirtilmesi, bunların şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmesi ve şirketin pay defterine kaydedilmesi gerekir.  

Hamiline yazılı pay senedi bilgileri hakkında detaylı bilgi ve pay senedi basımı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?