Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarılabilir mi?

hisse senedi yerine ilmühaber çıkarılabilir mi?

Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarılacak ve Çıkarılamayacak Haller

Bu yazımızda “Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarılabilir mi? Nama Yazılı Pay Senedi Yerine Çıkarılan İlmühaber Geçerli midir?” sorularını cevaplayacağız.

İlmühaberler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Fıkradaki “Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü ile pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılmasına imkan tanınmıştır.

Ancak, TTK’da ilmühaber çıkarılması mülga 6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu’nun aksine ayrı bir madde altında ele alınmadığı gibi bir “nama yazılı pay senetlerinin yerini tutmak üzere”  veya “hamiline yazılı pay senetleri yerine tanzim olunan” şeklinde bir ayrıma da gidilmemiş, sadece nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümlerin kıyas yoluyla ilmühaberlere uygulanması öngörülmüştür.

Ayrıca, ilmühabere dair hüküm, hamiline yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin 486’ncı maddenin ikinci fıkrasında yer almış, nama yazılı pay senedi çıkarılmasına ilişkin üçüncü fıkrada ilmühaberden bahsedilmemiştir.

Bu nedenle, ilmühaber konusundaki güncel görüşler, anonim şirkette istenilenin pay senedi çıkarılmasından yana olduğu, ilmühabere sadece geçici bir süre için ve de sadece hamiline yazılı paylar için izin verildiği, bu nedenle 6102 sayılı Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren nama yazılı paylar için çıkarılan ilmühaberlerin Gelir Vergisi Kanunu ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda pay (hisse) senetleri için getirilen istisnalardan faydalanamayacağı yönündedir.

“Hisse Senedi Yerine İlmühaber Çıkarılabilir mi? Nama Yazılı Pay Senedi Yerine Çıkarılan İlmühaber Geçerli midir?” soruları hakkında daha detaylı bilgi ve uzman danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?