Anonim Şirket Hisse Devir Sözleşmesi

Anonim Şirketlerde Pay Devir Sözleşmesinin Noterde İmzalanması

Anonim Şirketlerde Pay Devir Sözleşmesinin Noterde İmzalanması Gerekir mi?

Anonim şirket hisse devir sözleşmesi için noter onayı gerekip gerekmediği yönünde sorular almaktayız.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirketlerde pay devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılmasını, tarafların imzalarının noterce onanmasını ve şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayının alınmasını şart koşmuştur. Ancak, aynı TTK, anonim şirket paylarının devri için böyle bir zorunluluk getirmemiştir.

Buna rağmen, uygulamada, anonim şirketlerde senede bağlanmamış çıplak paylarının devri için, noterde sözleşme düzenlenmesi gerektiği yönünde yanlış bir anlayış bulunmaktadır.

Oysa, anonim şirketlerde, çıplak payların devrine ilişkin sözleşmenin noter huzurunda düzenlenip imzalanması ya da noterce tasdik edilmesi şart değildir. Buna rağmen, zaman zaman şirket ortakları, daha sağlam olur düşüncesiyle de bu yola başvurabilmektedir. Buna bir diyeceğimiz bulunmamaktadır. Ancak, yasal zorunluluk olduğu düşüncesiyle bu yola başvuran ortaklar var ise, onlara tavsiyemiz, böyle bir zorunluluğunun olmadığı ve boş yere noter harcı, ücreti, vergisi vesaire ödememeleridir. 

Anonim Şirketlerde Pay Devirlerinin Genel Kurulca Onaylanması Gerekir mi?

Bu konuda karşılaştığımız hatalardan birisi de, pay devirlerinin genel kurulca onaylanmasıdır. Anonim şirketlerde pay devirlerinin pay defterine kaydedilebilmesi için, devrin genel kurulca onaylanmasına gerek yoktur. Bir diğer deyişle, anonim şirketlerde pay devrinin geçerlilik kazanabilmesi için diğer pay sahiplerinin iznine gerek yoktur. 

Anonim Şirketlerde Pay Devirlerinin Tescil ve İlanı Gerekir mi?

Bu konuda sıklıkla aldığımız taleplerden birisi de, pay devirlerinin nasıl tescil ve ilan ettirileceğidir. Oysa, anonim ortaklıklarda pay devirlerinin ticaret siciline tescil ettirilmesi veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmesi de zorunlu değildir. Çünkü, ne Türk Ticaret Kanunu’nda ne de Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde anonim şirketlerin pay devirlerinin tescil ve ilan ettirilmesi gerektiği yönünde bir yükümlülüğe yer verilmemiştir. Devirlerin tescil ve ilan ettirilmesi, TTK ile limited şirketlere getirilen bir yükümlülüktür, anonim şirketlerle bir ilgisi bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, isteyen anonim şirketler pay devirlerini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirebilmektedir. Kanımızca, bu konuda o kadar yoğun talep gelmiştir ki, artık Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yönetimi de, zorunlu olmasa bile şirketlerden gelen bu tescil ve ilan taleplerini karşılamaya karar vermiştir. 

Anonim şirket hisse devir sözleşmesi ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?