Pay Senedi Satışlarında Fatura Düzenleme Zorunluluğu

pay senedi satışlarında fatura düzenleme zorunluluğu

Pay Senedi Satışlarında Fatura Düzenlenir mi?

Pay Senedi Satışlarında Fatura Düzenleme Zorunluluğu bulunup bulunmadığı hususu sıklıkla merak edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 229. maddesinde faturanın tarifi yapılmış, müteakip maddelerinde de faturaya ilişkin hükümlere yer verilmiştir. VUK’a göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

VUK’un 232. maddesinde ise,

“Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

1.Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

2.Serbest meslek erbabına;

3.Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

4.Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

5.Vergiden muaf esnafa;

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. …” denilmiştir.

Buna karşılık, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde hisse senedi ve tahvil teslimlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır. Böylece, pay senetlerinin teslimi şeklinde gerçekleşen işlemler katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

İşte bu noktada da, KDV’den müstesna olan pay senetlerinin devrinde fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği tereddüdü yaşanmaktadır.

Ancak, yukarıda izah ettiğimiz mevzuat hükümleri ışığında, bir şirket tarafından başka bir anonim şirketin hisselerine ilişkin hisse senetlerinin satılması Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre “teslim” sayıldığından ve bu senetlerin satın alan şirketin aktifine kaydedilmesi gerektiğinden, pay senetlerinin devri için borçlanılan bedelin satışı yapan tarafından düzenlenecek bir fatura ile belgelenmesi gerekir.

Bu durumda, satılan hisse senetlerinin devri için düzenlenen fatura, işlemi belgeleyen önemli bir ticari vesika olup, Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre düzenlenmelidir. Bu kapsamda, fatura düzenleme zorunluluğu olduğunu unutmamak önemlidir. Bu hususta daha fazla bilgi almak ve danışmanlık hizmeti için bize ulaşabilirsiniz.

Pay Senedi Satışlarında Fatura Düzenleme Zorunluluğu ile ilgili detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?