İlmühaber Basımının Vergisel Avantajları

ilmühaber basımın vergisel avantajları

İlmühaber Basımı İle Vergi İstisnalarından Yararlanabilirsiniz

İlmühaber Basımının Vergisel Avantajları –  Bunlar, bazen milyonlarca lira bulan vergi istisnalarından yararlanma şeklinde gerçekleşir.

İlmühaber, Ticaret Hukuku yönünden anonim şirket tarafından pay senedi bastırılıncaya kadar geçerli olan ve pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan menkul kıymettir. İlmühaberlerin yasal dayanağı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’dir. Ancak, hemen belirtelim ki, TTK’da pay senedi çıkarılana kadar çıplak payları temsil etmek üzere “ilmühaber” bastırılmasını zorunlu kılan bir hüküm de yer almamaktadır.

Bu durumda, ilmühaber basımı, anonim şirketler açısından tamamen ihtiyaridir. Anonim şirketlerde pay sahipliği sıfatı, şirketin tescili ve tüzel kişilik kazanması ile birlikte doğmaktadır. Ama, uygulamada, yine de anonim şirketler ilmühaber çıkarmayı tercih etmektedirler. Bunun sebebini birazdan izah edeceğiz.

İlmühaberler, pay senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarıldıkları için kıymetli evrak niteliğindedir. Anonim şirketler yönünden bakıldığında, tıpkı hisse senetlerinde olduğu üzere, ilmühaber çıkarmak için de herhangi bir makam veya merciden izin alınmasına gerek yoktur. Yani, pay senetleri gibi ilmühaberler de, serbestçe bastırılabilir.

Gelelim, anonim şirketleri ilmühaber bastırmaya yönlendiren sebeplere : En temel ve belki de tek sebebi sağladığı vergisel avantajlardır. İki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin veya ilmühaberlerin devrinden doğan değer artış kazancı, miktarı ne olursa olsun, gelir vergisine tabi olmamaktadır. Pay senedi veya ilmühaber bastırılmamış ise, sağlanan değer artış kazancı anılan istisnadan yararlanamamaktadır. Tüzel kişi ortaklar, ilmühaber ile yaptıkları devirler de KDV istisnasından da yararlanmaktadır.

Merak edenler için, ilmühaberlerin devrine de kısaca değinelim. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak bastırılan ilmühaberlerin devri ciro ve teslim ile olur. Ancak, devredilen ilmühaberin anonim şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için, devir keyfiyetinin mutlaka şirkete ihbar edilmiş olması ve pay defterine kaydedilmesi gerektiği bilinmelidir.

İlmühaber Basımının Vergisel Avantajları  hakkında daha detaylı bilgi ve ilmühaber basımı hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?