Anonim Şirkette Pay Devirlerinin Tescili

Anonim şirkette pay devirlerinin tescili

Anonim Şirkette Pay Devirlerinin Tescili Zorunlu mudur?

Bu yazımızda, “Anonim Şirkette Pay Devirlerinin Tescili Zorunlu mudur?” sorusunu cevaplayacağız. Bazen anonim şirketlerde paylarının devrinin ticaret siciline tescil edilmesi gerektiği yönünde görüşler duyuyoruz. Hatalı olan bu görüşünü, limited şirket paylarının devri ile anonim şirket paylarının devrinin karıştırılmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirketlerde esas sermaye payının devrinin ticaret siciline tescilini, devredenin ve üçüncü kişinin korunması yönünden gerekli görmüştür. Bu gereklilikten hareketle de, limited şirket müdürlerini, esas sermaye paylarının devirlerinin tescil edilmesi için, otuz gün içinde ticaret sicili müdürlüğüne başvurmakla yükümlü tutmuştur.

Ancak, anonim şirket paylarının ve pay senetlerinin devrine ilişkin olarak ne TTK’da ne de Ticaret Sicili Yönetmeliği’nde ticaret siciline tescilin gerektiğine dair herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

Dolayısıyla, anonim şirketlerde paylarının ve pay senetlerinin devrinin ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekmez.

Pay Senedi Devrinin Yönetim Kuruluna Bildirilmesi ve Pay Defterine Kaydedilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ uyarınca; anonim şirketler pay defteri tutmakla yükümlüdürler. TTK’ya göre “Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi olarak kabul edildiğinden”, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi devirlerinin şirketin pay defterine kaydedilmesi gerekir.

Bu nedenle, tescili gerekmese de, anonim şirkette çıplak pay ve pay senedi devirlerinin tamamlanmasını takiben belgeleriyle birlikte yönetim kuruluna bildirilmesi gerekir.

“Anonim Şirkette Pay Devirlerinin Tescili Zorunlu mudur?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?