Limited Şirket Hisse Devri

limited şirket hisse devri

Limited Şirketlerde Hisse Devri Prosedürü

Limited şirket hisse devri – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, limited şirket esas sermaye paylarının devrinde aşağıdaki prosedüre uyulur.

Limited şirketlerde esas sermaye paylarının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce onanması zorunludur.

Bu nedenle, limited şirket paylarının devri için aranan ilk şart; payını devredecek ortak ile devralacak kişinin noter huzurunda Pay Devir Sözleşmesi imzalamalarıdır.

TTK, limited şirket paylarının devrinin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için kural olarak genel kuruldan onay alınması gerekmektedir.

Genel kurul onayı İçin gerekli yetersayı

Eğer limited şirketin sözleşmesinde aksine bir düzenleme yok ise, pay devrinin genel kurulca onaylanabilmesi için toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile karar alınabilir.

Limited şirketlerde pay devirlerinin genel kurulca onaylanmasına ilişkin düzenleme emredici değildir. Limited şirket sözleşmesinde aksi öngörülebilir, yani, şirket sözleşmesine konulacak bir hükümle genel kurulun onayını hafifletebilir, belirli bazı hallere özgüleyebilir ya da kaldırabilir.

Limited şirket genel kurulu tarafından pay devri onayladıktan sonra, müdürler, esas sermaye paylarının devirlerinin tescil edilmesi için, otuz gün içinde ticaret sicili müdürlüğüne başvurur.

Limited şirketlerde pay devirlerinin tesciline ilişkin başvuruda;

    • Limited şirketin sözleşmesinde aksi öngörülmemişse esas sermaye payının devrine onay veren genel kurul kararının noter onaylı örneği,
    • Esas sermaye payının devrine ilişkin tarafların imzaları noter onaylı devir sözleşmesi, 
    • Pay devrinin işlendiği pay defterinin ilgili sayfasının örneği

ticaret sicili müdürlüğüne verilir.

Limited şirket hisse devri – Konu ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?