Limited Şirketin Esas Sermaye Payları

esas sermaye payları

Limited Şirketin Esas Sermaye Payları

Limited Şirketin Esas Sermaye Payları – Limited Şirketin payları için kullanılan yasal bir kavramdır.

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK), limited şirket paylarına ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir.

Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarî değerleri en az yirmibeş Türk Lirası olarak belirlenebilir. Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla bu değerin altına inilebilir.

Esas sermaye paylarının itibarî değerleri farklı olabilir. Ancak, esas sermaye paylarının değerlerinin yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır. Bir esas sermaye payının vereceği oyun, itibarî değere göre hesaplanması, esas sermaye payının bölünmesi değildir. Aynı hüküm bir hakkın veya yükümlülüğün itibarî değere göre belirlendiği durumlar için de geçerlidir.

Bir ortak birden fazla esas sermaye payına sahip olabilir.

Esas sermaye payları itibarî değerden veya bu değeri aşan bir bedelle çıkarılabilir.

Esas sermaye payının bedeli şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, nakit veya ayın olarak veya bir alacağın takası yoluyla yahut sermaye artırımında olduğu gibi, serbestçe kullanılabilecek özkaynakların esas sermayeye dönüştürülmesi yoluyla ödenir.

Limited Şirketlerde sermaye artırımı da esas sermaye paylarının artırılması yoluyla gerçekleştirilebilir. Sermaye artırımı, yeni payların ihdas edilmesi veya mevcut payların itibari değerlerinin artırılması suretiyle yapılabilir. Sermaye artırımı sırasında ortaklar, yeni pay alma haklarını kullanarak sermayeye ek katkı yapabilirler. Bu durumda, yeni payların itibari değerleri de en az yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olmalıdır.

Limited Şirketlerde pay devri de önemli bir konudur. Pay devri, ortaklar arasında veya üçüncü kişilere yapılabilir. Pay devrinin geçerliliği için noter huzurunda yapılmış bir devri sözleşmesi ve şirketin pay defterine kaydedilmesi gerekmektedir. Bu işlem, şirketin yapısının ve ortaklık haklarının korunması açısından önemlidir.

Limited şirket paylarının miras yoluyla geçişi de mümkündür. Bir ortak vefat ettiğinde, payları yasal mirasçılarına geçer. Ancak, şirket sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadıkça, mirasçıların şirket ortaklığına kabul edilmesi yönetim kurulunun onayına bağlı olabilir. Bu, şirketin sürekliliği ve yönetim yapısının korunması açısından kritik bir düzenlemedir.

Limited Şirketin Esas Sermaye Payları hakkında detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?