Limited Şirketlerde Pay Defteri Kayıtları Nasıl Tutulur?

Limited şirketlerde pay defteri kayıtları nasıl tutulur

Limited Şirketlerin Pay Defteri Kayıtları 

Bu yazımızda “Limited şirketlerde pay defteri kayıtları nasıl tutulur?” sorusunu kısaca cevaplayacağız.

Pay defteri, limited şirketlerde ortakların kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. Limited şirketlerin pay defterine;

  • Şirket ortaklarının adları (veya ticaret unvanları), adresleri,
  • Her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı,
  • Esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri,
  • Esas sermaye paylarının itibarî değerleri, grupları,
  • Esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları,
  • Esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakkı sahiplerinin adları ve adresleri

kaydedilir.

Her ortak, pay defterinde ayrı bir sayfada izlenir. Esas sermaye payını devralan yeni ortak da ayrı bir sayfada izlenir. Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

Limited şirketlerde pay defterinin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut saklanmaması hallerinde, sorumlular 300 günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Pay defteri aynı zamanda açılış onayına tabi bir defterdir. Defterin açılış onayının kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onaylarının ise defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar  yapılması gerekir.

Pay defterinin hesap dönemi içinde dolması dolayısıyla veya başka sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur kalınması durumunda ise, yeni ihdas edilecek pay defteri kullanılmaya başlanmadan önce notere ibraz edilerek açılış onayı yaptırılır.

Pay defterinin yenilenmesinin gerektiği bu ve benzeri durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni pay defterinin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayı belirtmek suretiyle şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz

“Limited şirketlerde pay defteri kayıtları nasıl tutulur?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?