Limited Şirket Pay Defteri Kayıtlarının İncelenmesi

limited şirket pay defteri kayıtlarının incelenmesi

Limited Şirketlerde Pay Defteri Kayıtları ve Ortaklarının İnceleme Hakkı

Limited Şirket Pay Defteri Kayıtlarının İncelenmesi – Bu yazımızda konuyu temel noktalarıyla ele alıyoruz.

Deftere Yapılacak Kayıtlar

Deftere ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları sahiplerinin adları ve adresleri yazılır.

Her pay sahibi defterde ayrı bir sayfada izlenir. Payı veya pay senedini devralan yeni ortak veya pay sahibi de ayrı bir sayfada izlenir.

Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

Ortakların Defteri İnceleme Hakkı 

Ortaklar, defteri inceleyebilirler. Bu, Türk Ticaret Kanunu ile şirket ortaklarına tanınan yasal bir haktır.

Kanunen tanınan bu hakkın şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile kaldırılması yahut sınırlandırılması mümkün değildir.

Ortakların defteri incelemesi konusunda herhangi bir gerekçe veya sebep ileri sürmeleri zorunlu değildir.

Limited şirket pay defteri kayıtlarının incelenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?