Bastırılan Hisse Senedinin Pay Defterine Kaydedilmesi

bastırılan hisse senedinin pay defterine kaydedilmesi

Anonim Şirket Tarafından Bastırılan Hisse Senetlerinin Pay Defterine Kaydedilmesi 

Bastırılan hisse senedinin pay defterine kaydedilmesi – Bu yazımızda, anonim şirketin pay senetlerinin kaydını ele alıyoruz.

Defterin Tanımı

Bu defter; anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı bir ticari defterdir. Deftere, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir.

Deftere Yapılacak Kayıtlarda Asgari İçerik

Deftere yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır:

a) Pay sahibinin adı soyadı veya unvanı,

b) Pay sahibinin iletişim bilgileri,

c) Varsa pay üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,

ç) Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,

d) Payın nominal değeri,

e) Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,

f) Payın tertibi,

g) Payın edinme tarihi,

ğ) Deftere kayıt tarihi,

h) Payın senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,

ı) Payın edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.

Pay Senetlerinin Kaydı

Anonim şirketlerde deftere sadece nama yazılı pay senetleri kaydedilir; hamiline yazılı pay senetleri deftere kaydedilmez.

Hatta, senede bağlanmamış hamiline yazılı paylar senede bağlanıp, senetlerin pay sahiplerine teslim edildikleri tarihten itibaren 10 gün içerisinde defterde açıklanmak suretiyle defterden silinir.

Bastırılan hisse senedinin pay defterine kaydedilmesi ile ilgili detaylı bilgi ve destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?