İlmühaber Nedir Hisse Senedi Yerine Geçer mi ?

İlmühaber Nedir İlmühaber Hisse Senedi Yerine Geçer mi

İlmühaber Hisse Senedi Yerine Geçer mi?

Bu yazımızda “İlmühaber Nedir Hisse Senedi Yerine Geçer mi ?” sorularını cevaplayacağız.

İlmühaberler, hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarıldıkları için kıymetli evrak vasfına sahiptirler. Mahiyet itibariyle de hisse senetleri ile aynıdırlar. Nitekim, Yargıtay ve Danıştay içtihatlarında, ilmühaberlerin, hisse senetlerinin yerini tuttuğu ve anonim şirketlerin hisse senedi yerine ilmühaber düzenleyebilecekleri kabul edilmektedir.

Vergi İdaresi de, 232 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde “… geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir. Sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak gibi pay sahipliği haklarını kazandıran ilmühaberler, ilgili anonim şirketçe hisse senetleri düzenlenip ortaklara teslim edildiği anda geçerliliğini kaybetmektedir. Dolayısıyla ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, Gelir Vergisi Kanununun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.” diyerek, ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, pay (hisse) senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanacağını kabul etmiştir.

İlmühaberler, hisse senetlerinin yerini tutmak üzere çıkarılan ve kıymetli evrak niteliğine sahip olan belgelerdir. Hisse senetleri ile aynı mahiyette olan ilmühaberler, genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, kar payı alma gibi pay sahipliği haklarını da beraberinde getirirler. Bu nedenle, Yargıtay ve Danıştay içtihatlarında ilmühaberlerin, hisse senetlerinin yerini tuttuğu ve anonim şirketlerin hisse senetleri yerine ilmühaber düzenleyebilecekleri kabul edilmektedir.

Vergi İdaresi’nin görüşüne göre, ilmühaberler hisse senetlerinin yerini tutarlar ve elden çıkarılmasından doğan kazançlar, hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlere tabi tutulur. Yani, ilmühaberlerin elden çıkarılması durumunda, bu işlem Gelir Vergisi Kanunu’nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

“İlmühaber Nedir Hisse Senedi Yerine Geçer mi ?” sorusu ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?