Bedelli Pay Senedi Nedir? Bedelsiz Pay Senedi Nedir?

Bedelli Pay Senedi Nedir? Bedelsiz Pay Senedi Nedir?

Bedelli ve Bedelsiz Pay Senetleri

Bu yazımızda “Bedelli Pay Senedi Nedir? Bedelsiz Pay Senedi Nedir?” sorusunu cevaplayacağız.

Bu ayrımı belirleyen unsur, sermaye artırımında kullanılan kaynağın niteliğidir. Anonim şirkette, sermaye artırımı iç ve dış kaynaklardan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Eğer sermaye artırımı dış kaynaklardan yapılıyorsa, diğer bir ifadeyle nakdi veya ayni sermaye taahhüdünde bulunuluyorsa, bu artırıma dayalı olarak ihraç edilen pay senedine bedelli pay senedi denir.

Şirket ortaklarının herhangi bir sermaye artırım taahhüdünde bulunmadıkları, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilen pay senedine ise bedelsiz pay senedi denir.

Bedelli Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin sermayesini artırmak için mevcut ortaklardan ekstra sermaye katkısı talep ettiği bir yöntemdir. Bu süreçte, şirket yeni paylar çıkarır ve bu hisseleri öncelikle mevcut ortaklarına sunar. Ortaklar, bu yeni hisseleri belirli bir fiyat üzerinden satın alarak şirketin sermayesine doğrudan katkıda bulunurlar.

Bedelli Sermaye Artırımının Amacı Nedir?

Bedelli sermaye artırımının temel amacı, şirketin finansal yapılarını güçlendirmek ve yeni yatırımlar yapabilmek için gerekli nakit ihtiyacını karşılamaktır. Bu yöntemle, şirketler nakit akışlarını iyileştirebilir ve genişleme veya borç ödeme gibi çeşitli finansal gereksinimler için fon sağlayabilir.

Bedelli Sermaye Artırımının Ortaklara Etkisi

Bedelli sermaye artırımına katılan ortaklar, şirkette daha fazla hisseye sahip olurken, katılmayan ortakların şirket sermayesine oranla sahip oldukları hisse oranı azalır. Bu durum, şirketin kontrol yapısında ve oy haklarında değişikliklere yol açabilir. Ayrıca, bedelli sermaye artırımı, şirketin piyasa değerini ve hisse senedi fiyatını da etkileyebilir.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin ortaklarından herhangi bir bedel almadan yeni pay çıkararak sermayelerini artırdıkları bir işlemdir. Bu süreçte, şirketin kasasına herhangi bir nakit girişi olmaz. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını kullanarak (örneğin yeniden değerleme artışları veya geçmiş yılların birikmiş karları) gerçekleştirilir. Bu işlemle, şirketin ödenmiş sermayesinin miktarı artar fakat şirketin likiditesi etkilenmez.

“Bedelli Pay Senedi Nedir? Bedelsiz Pay Senedi Nedir?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?