Yıpranmış Pay Senetleri

yıpranmış pay senetleri

Pay Senetlerinin Kullanılmayacak Derecede Yıpranması

Yıpranmış Pay Senetleri , devir ve muhafaza yönünden sorunlar yaşanmasına sebebiyet verebilir. Kıymetli evrak olmaları, bu senetlerin muntazam bir şekilde düzenlenmesini ve saklanmasını gerekli kılmaktadır.

Pay senetlerinin geçerliliği için belirli temel şartlar bulunur. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  1. Nominal Değer : Bir pay senedinin geçerliliği için üzerinde nominal değerinin  düzenlenmiş olması gerekir. Pay senedi, belirli bir şirketin belirli bir miktar nominal değerde hissesini temsil eder.

  2. İmza ve Mühür: Pay senedi, şirket yetkilileri tarafından imzalanmalıdır. Bu, belgenin geçerliliğini ve doğruluğunu sağlamak için önemlidir.

  3. Basım ve Düzenleme Kuralları: Pay senetlerinin basımı ve düzenlenmesi belirli kurallara tabidir. Bu kurallar, belgenin yasal geçerliliğini sağlamak için uygulanır.

  4. Hukuki Düzenlemelere Uygunluk: Pay senetleri, ilgili hukuki düzenlemelere ve yasal gerekliliklere uygun olarak düzenlenmelidir. Bu, belgenin yasal olarak tanınmasını ve geçerliliğini sağlar.

  5. Şirketin Kuruluş ve Faaliyet Belgelerine Dayanma: Pay senetleri, ilgili şirketin kuruluş belgelerine (şirket sözleşmesi vb.) ve faaliyet belgelerine dayanarak düzenlenmelidir. Bu, şirketin yasal yapısını ve pay senedinin geçerliliğini sağlar.

Bu şartlar, genel olarak pay senetlerinin geçerliliği için gereken temel unsurları temsil eder. Eğer senet üzerindeki bilgiler silinmiş, okunamaz hale gelmiş ya da eksik olarak belirtilmiş ise, bu durumda senedin yenilenmesi en doğru yol olacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun bu tarz pay senetlerine ilişkin hükmü şu şekildedir :

“Bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek hakkını haizdir.”

Yıpranmış Pay Senetleri ile ilgili detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?