Anonim Şirkette İştirak Hisse Devri Nasıl Yapılır?

anonim şirkette iştirak hisse devri nasıl yapılır?

Anonim Şirkette İştirak Hisse Devri 

Bu yazımızda “Anonim şirkette iştirak hisse devri nasıl yapılır?” sorusunu cevaplayacağız. “İştirak hisse” esasında Türk Ticaret Kanununda düzenlenen bir kavram değildir. Bu kavrama vergi mevzuatında yer verilmiştir.  

Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirket paylarının devri, yalnız pay senetleri açısından düzenlenmiştir. Yasada, çıplak payların, yani senede bağlanmamış payların devrine ilişkin herhangi bir düzenleme getirmemiştir. Böyle olunca da, anonim şirkette çıplak payların devri, genel hükümlere göre, uygulama ve yargı kararları ışığında şekillenmiştir.

Uygulamada Hisse Devir Usulü

Uygulamada, çıplak payların devri genel hükümlere göre yapılmakta; paylarını devredecek ortak ile bu payları satın alacak kişi arasında yazılı bir “Pay Devir Sözleşmesi” imzalanmaktadır.

Yargıtay Kararları Işığında Çıplak Pay Devirleri

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 9/7/2007 tarihli, E.2007/112, K.2007/10405 sayılı kararında “anonim ortaklığın çıplak paylarının devri biçime bağlı olmayıp, alacağın temliki suretiyle de mümkündür. Ayrıca pay devri, ortaklığa karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.” denilerek sözleşmenin alacağın temliki hükmünde olmasına vurgu yapılmıştır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 8/11/2004 tarih ve E.2004/1848, K.2004/10978 sayılı kararında ise “anonim ortaklığın çıplak paylarının devri biçime bağlı olmayıp, adi yazılı sözleşmeyle de mümkündür.” denilmiştir.

Pay Devir ve Temlik Sözleşmesi

Pay senedi çıkarmamış olan anonim şirketlerde, çıplak payların devrinin adi yazılı sözleşmeyle yapılması ve sözleşmenin alacağın temliki hükmünde olması yeterlidir.

Pay devirlerinde kullanabileceğiniz “Pay Devir Sözleşmesi” örneğini sitemizde bulabilirsiniz.

“Anonim şirkette iştirak hisse devri nasıl yapılır?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?