Kurucu İntifa Senetleri

kurucu intifa senetleri

Kurucularınızı İntifa Senedi ile Ödüllendirin

Kurucu intifa senetleri – Kısaca KuİS diyebileceğimiz bu senetler, şirketin kuruluşunda emeği geçenlere veya bunların dışındaki kişilere atıfet olarak bedelsiz çıkarılan senet türüdür. KuİS sahiplerine kârdan pay verilir.

Kurucular ve bunların halefleri ile anonim şirket arasında ilişki, bir ortaklık ilişkisi olmayıp, Borçlar Kanunu’nda tanımlanmamış, ancak aynı kanun kapsamında akit serbestisi ilkesi çerçevesinde yapılmış kendine özgü bir sözleşme niteliğindedir.

Şirketin sahibi olduğu iştirak hisseleri satışından elde edilen tutar, şirketin ticari faaliyeti sonucu elde edilen kâr kapsamına girmemektedir.

Şirketin nihai amacının kâr elde edip ortaklara dağıtması esas olmakla birlikte, şirket sözleşmesine konulacak hükümler yanında kanunda gösterilen nedenler bu genel ilkenin istisnalarını oluşturmaktadır.

Bu istisnaların en önemlisi ve uygulamada da sıkça görülüp dava konusu uyuşmazlığa da konu olan, şirketin devamlı inkişafı ve mümkün mertebe istikrarlı kâr dağıtımını temin bakımından esas sözleşmede zikredilenlerden başka yedek akçeler ayrılmasına şirket genel kurulunca karar verilmesidir.

Şayet kârın yedek akçeye ayrılmaması halinde anılan hususlar tehlikeye düşer ise, bundan kurucular da etkileneceğinden şirketin, kârın yedek akçe olarak ayrılmasının ortaklığın devamlı gelişimi için gerekli olduğunu şirketin kanıtlaması halinde, KuİS sahipleri şirketten bir talepte bulunamayacaktır. 

Kurucu intifa senetleri hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?