Anonim Şirketler Pay Senedi Bastırmak Zorunda mıdır?

anonim şirketler pay senedi bastırmak zorunda mıdır?

Anonim Şirketlerde Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

Bu yazımızda sıklıkla merak edilen “Anonim Şirketler Pay Senedi Bastırmak Zorunda mıdır?” sorusunu cevaplıyoruz.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

Eğer anonim şirketin sermayesine karşılık gelen paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır.     

Nama Yazılı Pay Senedi Bastırma Zorunluluğu

Payları nama yazılı olan anonim şirketlerde ise pay senedi çıkarma zorunluluğu bir koşula bağlanmıştır. Bu koşul, nama yazılı pay senetlerin bastırılması için azlığın talepte bulunmasıdır. 6102 sayılı

TTK’nın 486. maddesinin üçüncü fıkrasında; “Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.” denilmiştir.

Anonim Şirkette Azlığın Tanımı ve Talebi

Azlıktan kasıt, kapalı anonim şirketlerde şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleridir. Halka açık anonim ortaklıklarda bu oran yüzde beş olarak dikkate alınır.

Bu çerçevede, anonim şirketlerde eğer şirket sermayesinin en az onda birini oluşturan pay sahipleri senet çıkarılmasını talep ederlerse, yönetim kurulu nama yazılı pay senetleri bastırır ve sahiplerine dağıtır.

Azlığın böyle bir talepte bulunmaması durumunda ise, nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğu doğmaz.

Dolayısıyla, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, TTK ile getirilen düzenleme gereği, şartları doğduğunda hamiline ve nama yazılı pay senedi bastırma zorunluluğunu yerine getirmesi ve senetleri bastırırken Kanunun aradığı şekil şartları ile gerekli güvenlik önlemlerine riayet etmesi gerekir.

“Anonim Şirketler Pay Senedi Bastırmak Zorunda mıdır?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve pay senedi basımı hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Pay senedi basımı hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?