Hisse Senetlerinin Türünü Değiştirme

hisse senetlerinin türünü değiştirme

Anonim Şirkette Pay Senetlerinin Türü Nasıl Değiştirilir?

Bu yazımızda, hisse senetlerinin türünü değiştirme konusunu ele alacağız. Diğer bir deyişle, nama yazılı pay senedi hamiline yazılı pay senedine dönüştürülebilir mi? Ya da, aksine, hamiline yazılı pay senetleri nama yazılı pay senetlerine dönüştürülebilir mi? sorularına cevap arayacağız. 

Payların ve Pay Senetlerinin Türleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, pay senetleri, ya hamiline ya da nama yazılı olarak çıkarılabilir. Hamiline yazılı pay senedi çıkarabilmek için, pay bedelinin tamamen ödenmiş olması gerekir. Bu nedenle, bedeli tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senedi çıkarılır ise, bu senetler geçersiz sayılır. Nama yazılı pay senetleri için ise böyle bir yasal süre zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Payın ve Senedin Türünün Değiştirilmesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirkette payın türünün dönüştürme yoluyla değiştirilmesine izin vermektedir. Payın türü değişince, pay senedinin türü de değişir. Yani, pay senedinin türünün değiştirilmesi için, önce, payın türünün değiştirilmesi gerekir.

Örneğin, anonim şirketin payları hamiline yazılı ise ve hamiline yazılı pay senedi bastırılmışsa, öncelikle hamiline yazılı payların türünü nama olarak değiştirmek ve ardından da nama yazılı pay senedi bastırmak gerekir. Yoksa, şirketin paylarının türünü değiştirmeden, hamiline yazılı pay senetlerini doğrudan nama yazılı pay senedine dönüştürmek mümkün olmaz.

Tür Değişimi İçin Gerekli Şartlar

TTK’da, payın türünün değiştirilmesi için esas sözleşme değişikliğinin gerekli olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, anonim şirketlerde payın veya pay senetlerinin türlerinin değiştirilmesi, ancak şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesiyle yapılabilir.

Ayrıca, nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için, nama yazılı payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması gerekir. Aksi takdirde, pay senetlerinin türü dönüştürülemez.

Hisse senetlerinin türünü değiştirme hakkında daha detaylı bilgi ve pay türünü dönüştürme hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?