Pay Senedinde Bulunması Gereken Bilgiler

Pay senedinde bulunması gereken bilgiler

Anonim Şirketin Pay Senetlerinde Yer Alması Gereken Asgari İçerik

Bu yazımızda anonim şirketin pay senedinde bulunması gereken bilgiler konusunu ele alıyoruz. Şekli unsurlar sağlanmadan bastırılan hisse senetleri geçerlilik kazanmaz. Bu nedenle, bastırılacak hisse senetlerinin asgari koşulları karşılaması gerekir. 

Hisse Senetlerinin Asgari İçeriği

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 487. maddesine göre, anonim şirket tarafından bastırılacak hisse senetlerinde –hem hamiline hem de nama yazılı olanlarda-;

   • Şirketin ticaret unvanının,

   • Şirketin sermaye tutarının,

   • Şirketin kuruluş tarihinin,

   • Şirketin kuruluş tarihindeki sermaye tutarının,

   • Çıkarılan pay senedinin tertibinin,

   • Çıkarılan pay senedinin tertibinin tescili tarihinin,

   • Senedin türünün ve itibarî değerinin,

   • Senedin kaç payı içerdiğinin

  belirtilmesi şarttır.

  Nama yazılı hisse senetlerinde, ayrıca, yukarıda belirtilen bilgilere ilave olarak;

    • Senet sahibinin adı ve soyadına veya ticaret unvanına,

    • Senet sahibinin yerleşim yerine,

    • Hisse senedi bedelinin ödenmiş olan miktarına da

   yer verilmesi gerekir.

   Hisse Senetlerinde Kaç İmza Bulunur?

   TTK’ya göre, bastırılan hisse senetlerinin geçerlilik kazanabilmesi için, ayrıca şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması gerekir.  

   Hisse Senetlerine Güvenlik Önlemi Uygulanması Zorunlu mudur?

   Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, hisse senetlerinin güvenliği konusunda herhangi bir düzenleme içermemekte iken, 6102 sayılı TTK, “kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olmasını veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanmasını” şart koşmuştur.

   Bu nedenle, eski TTK’nın yürürlükte olduğu dönemde anonim şirketler hisse senetlerini herhangi bir matbaada bastırıyor yahut yazıcıdan çıktı olarak alıyor iken, 6102 sayılı TTK ile birlikte yazıcıdan hisse senedi çıkarmak yahut düğün davetiyesi gibi hisse senedi bastırmak mümkün değildir.

   Anonim şirketin pay senedinde bulunması gereken bilgiler hakkında detaylı bilgi ve pay senedi basımı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   error: Content is protected !!
   Sohbet Başlat
   1
   Yardıma mı ihtiyacınız var?
   Merhaba
   Yardımcı olabilir miyim?