Hisse Devir Sözleşmesinde Damga Vergisi İstisnası

Hisse Devir Sözleşmesinde Damga Vergisi İstisnası

Hisse devir sözleşmesinde damga vergisi istisnası, anonim ve limited şirket paylarının devrinde söz konusudur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca, limited şirketlerde esas sermaye payının devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce onanması şarttır. Bu durumda, limited şirket tarafından ispat aracı şeklinde veya nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa bile, limited şirket ortakları esas sermaye paylarını, ancak noter huzurunda imzalanacak olan pay devir sözleşmesi ile devredebilmektedir.

Anonim şirketlerin tamamı pay senedi bastırmadığından dolayı, bu şirketlerin ortakları da senede bağlanmamış payları pay devir sözleşmesi ile devretmektedir. Yani, pay devir sözleşmesi, hem anonim şirketin hem de limited şirketin ortakları tarafından düzenlenip imzalanmaktadır. Sözleşmeler ise kural olarak damga vergisine tabi tutulur. Ancak, pay devir sözleşmeleri bunun istisnalarından birisidir. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun;

  • 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu;
  • 9 uncu maddesinde, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisinden istisna olduğu;
  • Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 6728 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle değişik (16) numaralı fıkrasında, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, pay devirlerine, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla, anonim ve limited şirket ortakları tarafından payların devri amacıyla düzenlenen pay devir sözleşmeleri damga vergisinden müstesnadır.

Hisse devir sözleşmesinde damga vergisi istisnası hakkında detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle işletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?