Pay Senetlerinin Şekli

pay-senetlerinin-sekli-uzman-pay-senedi

Pay Senetlerinin Geçerliliği İçin Zorunlu Olan Asgari Unsurlar

Pay senetlerinin şekli, bu senetlerin yasal olarak geçerli olmaları için taşımaları gereken asgari bilgileri, güvenlik önelemlerini ve şekli unsurları ifade eder. Bir pay senedinde bulunması gereken hususlar, o pay senedinin sahiplerine sağladığı hakları, şartları ve pay senedinin geçerliliğini sağlamak için önemlidir. Tipik olarak bir pay senedinde bulunması gereken ana hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  1. Şirketin Adı ve Türü: Pay senedinin üzerinde, söz konusu şirketin adı ve türü belirtilmelidir. Örneğin, “ABC Anonim Şirketi” gibi.

  2. Pay Senedi Türü: Pay senedinin nama mı, yoksa hamiline mi yazıldığı belirtilmelidir.

  3. Hisse Senedi Seri ve Numarası: Her pay senedi, benzersiz bir seri ve numaraya sahip olmalıdır.

  4. Hisse Senedi Tutarı: Pay senedinin temsil ettiği hisse senedi nominal değeri veya pay miktarı belirtilmelidir.

  5. Hisse Senedi Sahibinin Adı ve T.C. Kimlik Numarası (Türkiye’de): Nama yazılı pay senetlerinde, hisse senedi sahibinin adı ve T.C. kimlik numarası yer almalıdır.

  6. Özel Hususlar: Bazı hallerde pay senedinde sahibine ilişkin özel hususlar ve sorumluluklar açıkça belirtilmelidir. 

  7. Hukuki Sınırlamalar ve Taahhütler: Pay senedinde, sahibin haklarına etki eden herhangi bir hukuki sınırlama veya taahhüt varsa belirtilmelidir.

  8. Şirketin İmzası: Pay senedinde, şirket yetkilisi tarafından imza ve şirket mührü bulunmalıdır.

Bu hususlar, pay senedinin geçerliliğini ve hissedarların haklarını korumak için önemlidir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Zorunlu Tuttuğu Şekli Unsurlar

Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.

Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını, yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler şirketin pay defterine kaydolunur.

Pay senetlerinin şekli ile ilgili daha detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?