Yazıcıdan Hisse Senedi Bastırma

yazıcıdan hisse senedi bastırma

  Yazıcıdan Pay Senedi Bastırma Dönemi Bitmiştir.

  Yazıcıdan hisse senedi bastırma dönemi, 1 Temmuz 2012 tarihinde sona ermiştir. Ama, hala bunun farkında olmayan şirketler ve meslek mensupları bulunmaktadır. Oysa, bu yolla bastırılan senetlerle vergi avantajlarından faydalanacağını düşünen şirket ortakları, büyük bir risk üstlenmektedir.

  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), yasal terim olarak “pay senedi”ni kullanmaktadır. TTK, sadece bu isim değişikliği ile yetinmemiş, senet çıkarma noktasında da eski kanundan farklı kurallar getirmiştir.

  Vergi istisnalarından faydalanmak için pay senedinin yasaya uygun bir şekilde bastırılması gerekir. Pay senetlerini düzenleyen ana mevzuat ise Türk Ticaret Kanunu’dur.

  Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETK), senetlerin basımına ilişkin herhangi bir yöntem yahut bir güvenlik önlemi emretmemiştir. Bu nedenle de, senetlerin, herhangi bir matbaada bastırılması ya da çıktı olarak alınması yaygın bir uygulama haline gelmiştir. Hatta, rahmetli Şükrü KIZILOT Hocamız başta olmak üzere birçok yazar, ve hatta bizler, bunu önermiş, meslek mensupları da kolay olduğu için bu yolu benimseyip mükelleflerine önermiştir. 

  Böylece, 1 Temmuz 2021 tarihi öncesinde, yazıcı çıktıları geçerli kabul edilmiş, hatta bu konuda şirketlere yol gösterilmiştir.

  Oysa, 6102 sayılı TTK’nın “pay senetlerinin şekli” kenar başlıklı 487. maddesinin ilk fıkrasında pay senetlerinde bulunması gereken bilgiler sayılmış, hemen ardında da “Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir.” hükmüne yer verilmiştir.

  Söz konusu yasa hükmü emredicidir. Şirketlerin takdirine veya isteğine bırakılmış bir husus değildir. Bu nedenle, anonim şirket tarafından bastırılacak senetlerde, sadece şekli unsurların (zorunlu asgarî içerik ve çift imza) bulunması yeterli değildir. Bu senetlerin geçerliliği için, ayrıca sahteciliği önleyici birtakım güvenlik önlemlerinin uygulanması şarttır.

  Bu düzenlemeden kıymetli evrak olan pay senedi bastırırken, kolayca taklit edilmesini engelleyici ve sahtekarlığı önleyici bazı güvenlik önlemlerin alınmasının zorunlu tutulduğu açıktır. Hologram, gizli filigran gibi sahtekarlığı önleyici bu tür güvenlik önlemlerini, basit şirket yazıcısından A4 kağıda yazdırılan belgenin sağlayamayacağı gayet açıktır.

  Bu nedenle, TTK’nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden sonra yazıcıdan çıktı olarak alınıp imzalanan pay senetlerinin geçerli olmadığı kanaatindeyiz.

  Vergi istisnalarından yararlanmak için, devrin pay senedi ile yapılması gerekir. Geçerli bir hukuki işlem için de, mevzuata ve usulüne uygun bir şekilde düzenlenmiş pay senedinin bulunması şarttır. Yazıcıdan alınan pay senedinde sahtekarlığı önleyici güvenlik önlemi olmayacağından, geçerli bir hisse senedinden bahsetmek de olası değildir.

  Yazıcıdan hisse senedi bastırma ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirket payları ve pay senetleri alanında 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

  error: Content is protected !!
  Sohbet Başlat
  1
  Yardıma mı ihtiyacınız var?
  Merhaba
  Yardımcı olabilir miyim?