Hisse Senedi Türleri

hisse senedi türleri

Pay Senetlerinin Türleri

Hisse senedi türleri, farklı kriterler esas alınarak farklı sınıflandırmalara konu edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu açısından baktığımızda, karşımıza iki tür çıkmaktadır. Buna göre;

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.

Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi niyet sahiplerinin tazminat hakları saklıdır.

Yabancı ülke literatür ve mevzuatında ise paylar ve pay senetleri farklı yönlerden kategorize edilmiştir. Bu yönüyle, pay senetleri genellikle şu türlerde olabilmektedir:

  1. Birincil Piyasa Senetleri: Şirketlerin ilk kez halka arz edilen pay senetleridir. Yani, şirketin hisseleri ilk kez halka arz edilir ve yatırımcılar tarafından satın alınır.

  2. İkincil Piyasa Senetleri: Birincil piyasada halka arz edilmiş pay senetlerinin, yatırımcılar arasında alınıp satıldığı pazarlardır. Bu pazarlar genellikle borsalar veya tezgah üstü piyasalar olarak adlandırılan OTC (Over-The-Counter) piyasalar olabilir.

  3. Adi Hisseler: Adi pay senetleri, şirketin kâr dağıtımı ve oy hakkı gibi temel haklarını temsil eden standart hisse senetleridir. Sahiplerine şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi alma, kâr payı alma ve yönetimde oy kullanma gibi haklar tanır.

  4. Tercihli Hisseler: Tercihli pay senetleri, adi pay senetlerinden farklı olarak öncelikli olarak kâr dağıtımı ve likidasyon durumlarında öncelikli ödeme hakları sağlar. Ancak, genellikle oy hakkı gibi bazı ayrıcalıklı haklardan yoksundurlar.

  5. Temettü Hisseleri: Temettü pay senetleri, düzenli olarak temettü ödemeyi taahhüt eden hisse senetleridir. Bu hisseler genellikle sabit bir temettü ödeme oranına sahiptir.

  6. Büyüme Hisseleri: Büyüme pay senetleri, yüksek büyüme potansiyeline sahip olan şirketlerin pay senetleridir. Bu hisseler genellikle düşük veya hiç temettü ödemezler; bunun yerine, şirket kârlarını yeniden yatırarak büyümeyi finanse etmeyi tercih ederler.

  7. Değer Hisseleri: Değer pay senetleri, genellikle düşük fiyat/kazanç oranlarına sahip olan ve pay senedi fiyatları değeriyle orantılı olmayan şirketlerin pay senetleridir. Bu tür pay senetleri, piyasa tarafından yanlış fiyatlandırıldığı düşünülen şirketlerin hisselerini temsil edebilir.

Bu türler genel bir bakış sunar, ancak pay senetlerinin çeşitliliği ve özellikleri, piyasa, borsa ve yasal düzenlemelere göre değişiklik gösterebilir.

Hisse senedi türleri, pay senedi basımı ve pay senetleri ile ilgili danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?