Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar

uzman pay senedi basımı

Anonim Şirkette İmtiyazlı Pay İhracı 

Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar çıkarılması mümkündür. İmtiyazlı paylar, sahiplerine özel ayrıcalıklar ve haklar tanıyan paylardır. Bu imtiyazlar genellikle oy hakkı, temettü dağıtımı ve varlık dağıtımı gibi konularda olabilir. İmtiyazlı paylar, genellikle şirketin ana sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde belirtilir ve imtiyazlar sahiplere özel olarak tanımlanır.

İmtiyazlı payların bazı özellikleri şunlardır:

  1. Tercihli Temettü: İmtiyazlı pay sahipleri, adi pay sahiplerine göre temettü dağıtımında önceliklidir. Yani, şirket kâr payı dağıtımı yaparken öncelikle imtiyazlı pay sahiplerine ödeme yapılır. Ancak, temettü miktarı ve önceliği hisse başına belirlenir ve hissedarların haklarını etkileyecek şekilde değişebilir.

  2. Tercihli Oy Hakkı: İmtiyazlı pay sahiplerine, genellikle adi pay sahiplerine göre daha fazla oy hakkı tanınabilir. Bu, imtiyazlı pay sahiplerinin şirket yönetimine daha fazla etki edebilme imkanı sağlar.

  3. Varlık Dağıtımı İmtiyazı: Şirketin tasfiyesi durumunda, imtiyazlı pay sahiplerine öncelikli olarak varlık dağıtımı yapılabilir. Yani, şirketin varlıkları dağıtılmadan önce öncelikli olarak imtiyazlı pay sahiplerine ödeme yapılır.

İmtiyaz Tanıma Yöntemi

İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.

İmtiyazın Yasal Tanımı

İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.

İmtiyaz Tanınamayacak Haller

Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 5411 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz.

Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar ile ilgili detaylı bilgi ve danışmanlık talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?