Oyda İmtiyazlı Paylar

oyda imtiyazlı paylar

Anonim Şirkette Oy Hakkı İmtiyazları

Oyda imtiyazlı paylar, kısaca sahibine anonim şirketin genel kurul toplantısında diğerlerine göre daha fazla oy hakkı tanıyan paylar olarak tarif edilebilir. 

Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir.

Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz. Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, uyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:

a) Esas sözleşme değişikliği.

b) İbra ve sorumluluk davası açılması.

İmtiyazlı Payların Genel Özellikleri

İmtiyazlı hisse senetleri, genellikle adi hisse senetlerinden farklı olarak özel ayrıcalıklara sahiptir. Bunlar arasında şunlar bulunabilir:

1. Tercihli Oy Hakkı: İmtiyazlı hisse senetleri sahiplerine, adi hisse senedi sahiplerine göre daha fazla oy hakkı verilebilir. Örneğin, bir tercihli hissedar, her bir hisse senedi için birden fazla oy kullanma hakkına sahip olabilir.

2. Özel Yönetim Hakları: Bazı imtiyazlı hissedarlara, şirketin yönetimine daha fazla katılım imkanı tanınabilir. Bu, özel toplantılar, yönetim kurulu üyeliği gibi hakları içerebilir.

3. Temettü Hakları: İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine, adi hisse senedi sahiplerine göre öncelikli temettü dağıtımı hakkı tanınabilir. Yani, şirket kar payı dağıtımında öncelikli olarak tercihli hissedarlara ödeme yapılır.

4. Oyda Veto Hakkı: Bazı imtiyazlı hisse senedi sahiplerine, belirli stratejik kararlar veya değişiklikler hakkında veto hakkı verilebilir. Örneğin, bir tercihli hissedar, belirli bir anlaşmanın veya birleşme-devralma işleminin gerçekleşmesine karşı çıkma hakkına sahip olabilir.

Bu imtiyazlar, şirketin kuruluş belgelerinde (ana sözleşme, esas sözleşme, şirket sözleşmesi vb.) belirtilebilir ve yasal düzenlemelere tabidir. İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine tanınan bu özel haklar, şirketin sermaye yapısını oluşturan hissedarlar arasındaki ilişkileri düzenler ve belirler.

Oyda imtiyazlı paylar ile ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?