Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nasıl Yapılır?

Nama yazılı pay senetlerinin devri nasıl yapılır?

Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devir İşlemleri 

Bu yazımızda “Nama yazılı pay senetlerinin devri nasıl yapılır?” sorusunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Nama yazılı pay senetleri, üzerinde belirli bir kişinin adının yazılı olduğu ve sahibini doğrudan temsil eden hisse senetleridir. Bu senetlerin temel özellikleri şunlardır:

  1. Kişisel Temsil: Nama yazılı pay senetleri, üzerinde belirli bir kişinin adını veya unvanı bulunduğu için, sahibini doğrudan temsil eder. Sahip olduğu pay senetleri üzerindeki haklara ve sorumluluklara doğrudan etki eder.

  2. Devir Kolaylığı: Sahip olduğu pay senetlerini devretmek isteyen kişiler, genellikle devir işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilirler. Ancak, bu devirler genellikle ilgili şirketin onayını gerektirebilir.

  3. Tespit Edilebilirlik: Nama yazılı pay senetleri, üzerinde sahibinin adı olduğu için, sahibinin kimliği kolayca tespit edilebilir. Bu durum, şirketin hissedarlarını tanımlaması ve iletişim kurması için kolaylık sağlar.

  4. Hisse Senedi İşlemleri: Nama yazılı pay senetleri, sahiplerinin şirketle ilişkilerini yönetmelerini ve şirketin hissedarlarının haklarından yararlanmalarını sağlar. Bu, genellikle oy kullanma, temettü alma ve şirket ile ilgili diğer kararlara katılma gibi hakları içerir.

  5. Şirketin İzleyebilirliği: Şirket, nama yazılı pay senetlerini izlemek ve hissedarlarla iletişim kurmak için,  hisselerin dağılımını ve hissedarların iletişim bilgilerini kolayca bulabilir.

Nama yazılı pay senetleri, sahiplerine doğrudan şirketle ilgili haklar ve sorumluluklar verirken, aynı zamanda şirketin de hissedarlarını tanımlamasına ve iletişim kurmasına olanak tanır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun devre ilişkin hükümleri şu şekildedir :

“Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.”

Ancak, burada sadece devir usulü düzenlenmiştir. Payların devrinde, farklı faktörler de genelde devreye girer. Bu nedenle, nama yazılı pay senedinin ciro edilmesi dahi bazen devrin geçerlilik kazanması için yeterli olmaz.   

Nama yazılı pay senetlerinin devri nasıl yapılır?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?