Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri Nasıl Yapılır?

hamiline yazılı pay senetlerinin devri nasıl yapılır?

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devir İşlemleri 

Bu yazımızda “hamiline yazılı pay senetlerinin devri nasıl yapılır?” sorusunu kısaca açıklamaya çalışacağız. Hamiline yazılı hisse senetleri, üzerinde sahibinin adının belirtilmediği ve hamiline yazılı olduğu için, elinde bulunduran kişiyi doğrudan temsil eden hisse senetleridir. Hamiline yazılı hisse senetleri, elinde bulunduran kişinin kimliğine bağlı olmadığı için, anonimlik sağlar. Bu nedenle, elinde bulunduran kişinin kimliği genellikle kamuoyuna açıklanmaz.

Türk Ticaret Kanunu Hükümleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun konuya ilişkin hükümleri şu şekildedir :

“Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.

Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır.

Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.”

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devrinde Milat : 1 Nisan 2021

TTK’nın yukarıda belirtilen hükümleri 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Hamiline senetlerin devri için, önceden aranan tek koşul, senedin devralacak kişiye teslimi iken, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren bu kolaylık sona ermiştir.

1 Nisan 2021 sonrasında, hamiline yazılı senetlerin devri için iki koşul aranmaktadır. Birincisi, senedin devralacak kişiye teslim edilmesi, yani zilyetliğinin geçirilmesidir. İkinci koşul ise, devralan kişi tarafından devrin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’na bildirilmesi ve Hamiline Pay Kayıt Sistemi HPKS üzerinden gerekli değişiklik kayıtlarının yapılmasıdır.

Devri Bildirmemenin Yaptırımları

Devralan kişi, devri MKK’ya bildirmediği takdirde, devir işlemi tamamlanmış olmaz ve bu kişi genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma gibi ortaklık haklarını kullanamaz. Ayrıca, 6102 sayılı TTK’nın 562’nci maddesininin onüçüncü fıkra gereği, MKK bildirimi yapmayan kişiye 2024 yılı için 24.055 TL idari para cezası uygulanır.

“Hamiline yazılı pay senetlerinin devri nasıl yapılır?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?