Anonim Şirket Pay Devri Yasaklanabilir mi?

anonim şirket pay devri yasaklanabilir mi?

Pay Devrini Sınırlandırarak Şirketinizin Yabancılaşmasını Önleyin

Anonim şirket pay devri yasaklanabilir mi? Aslında bu soruyu yasaklamak değil de, sınırlandırmak şeklinde ele almak daha doğru olur. Bu sınırlandırma, farklı nedenlere dayanabilir. Bazı yaygın sebepler şunlardır:

  1. Ortaklık Yapısının Korunması: Bazı şirketler, kontrolün el değiştirmesini önlemek veya belirli bir grubun veya kişinin pay oranını artırmasını engellemek amacıyla pay devrini sınırlayabilir veya yasaklayabilir. Bu, şirketin mevcut yönetim ekibinin kontrolünü korumayı amaçlar.

  2. Şirketin Yabancılaşmasının Önlenmesi : Mevcut ortakların paylarını ve pay senetlerini Şirket dışından kişilere devretmeleri önlenerek veya sıkı kurallara bağlanarak, şirketin yabancılaşması önlenebilir. Özellikle, aile şirketleri açısından önemlidir. 
  3. Finansal İstikrar: Şirket, hisselerinin sermaye yapısını veya hissedar yapısını korumak amacıyla pay devrini kısıtlayabilir. Özellikle finansal istikrarın sağlanması veya belirli bir stratejinin uygulanması için bu tür önlemler alınabilir.

  4. Düzenleyici Gereksinimler: Bazı düzenleyici ve denetleyici kurumlar, belirli sektörlerde veya belirli koşullarda pay devrini sınırlayan yasal düzenlemeler getirebilir. Bu, özellikle finansal piyasalardaki istikrarı sağlamak veya yatırımcıları korumak için yapılabilir.

  5. İtibar veya Değer Koruma: Şirket, belirli bir itibarı korumak veya hisse senetlerinin değerini korumak amacıyla pay devrini sınırlayabilir. Özellikle spekülatif veya manipülatif işlemlerin önlenmesi için bu tür önlemler alınabilir.

  6. Özel Anlaşmalar veya Sözleşmeler: Özel şirketler veya belirli hissedarlar arasında yapılan anlaşmalar veya sözleşmeler, pay devrini sınırlayabilir veya yasaklayabilir. Bu tür anlaşmalar, genellikle şirketin özel koşullarına veya belirli bir stratejiye uyum sağlamak amacıyla yapılır.

Pay devrinin yasaklanması veya sınırlanması durumunda, hissedarlar genellikle belirli koşullar altında paylarını devretmekte kısıtlanabilir veya belirli prosedürlere tabi olabilirler. Bu tür durumlar genellikle şirketin sözleşmesinde veya diğer hukuki belgelerinde belirtilir ve yatırımcılar bu belgelere uygun olarak hareket etmelidir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri

Türk Ticaret Kanunu’nun konuya ilişkin hükümleri aşağıdaki gibidir :

Kanuni sınırlama

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir; meğerki, devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşsin.

Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.

Esas sözleşmeyle sınırlama

Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir.

Bu sınırlama intifa hakkı kurulurken de geçerlidir.

Şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer.

Anonim şirket pay devri yasaklanabilir mi? sorusu hakkında daha detaylı bilgi almak ve hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?