Limited Şirket İntifa Senetleri

limited şirket intifa senetleri

Limited Şirketler İçin İntifa Senedi Basımı

Limited şirket intifa senetleri, Türk Ticaret Kanunu ile limited şirket kurucularına ve ortaklarına tanınan önemli haklardan birisidir.

Ancak, bu imkan uygulamada -istisnai örnekler dışında- yeterince yahut hiç bilinmemektedir.  İntifa senetlerinin esas dayanağını Türk Ticaret Kanunu oluşturmaktadır. İntifa, kelime anlamı itibariyle, “faydalanma, yararlanma” demektir. Dolayısıyla, intifa senedini “limited şirkette herhangi bir payı ifade etmeyen, bu nedenle de ortaklık hakları tesis etmeyen, ancak sahibine söz konusu malvarlıksal hakları tanıyan kıymetli evrak veya menkul kıymet niteliğini haiz olan senet” olarak tanımlamak mümkündür.

Konuya İlişkin Türk Ticaret Kanunu Hükümleri

^Şirket sözleşmesinde intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir; bu konuda anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.”

Dolayısıyla, limited şirketler, sözleşmelerinde hüküm bulunmak koşulu ile intifa senedi çıkarabilirler.

İntifa Senedinin Özellikleri 

  1. Türk Ticaret Kanunu’nda “senet” olarak adlandırılmış olunsa da, intifa haklarının tanınması için senet çıkarılması zorunlu değildir. Şirket sözleşmesinde intifa senedi tahsisine dair bir hükmün bulunması yeterlidir.
  2. İntifa hakkı, şirketin kuruluş sözleşmesinin veya sözleşme değişikliğinin tescili ile kendiliğinden oluşur. Senede bağlanması, intifa hakkına sadece tedavül olanağı sağlar, yoksa intifa hakkının kullanılmasına herhangi bir etkisi olmaz. 
  3. İntifa senedi, sahibine şirket ortağı sıfatı kazandırmaz ve limited şirkette herhangi bir esas sermaye payını temsil etmez. 
  4. İntifa senedi sahibinin, şirkete ortak olup olmaması, intifa senedinden doğan haklara etki etmez. Limited şirket ortaklarına verilen intifa senetleri, esas sermaye paylarından bağımsız haklar taşır.
  5. Limitedşirket genel kurulu, intifa senedi sahiplerinin onayını almadan, şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle intifa haklarını kaldıramaz yahut değiştiremez. 
  6. İntifa senedi, sahibine, şirket genel kurulunda oy hakkı vermez. İntifa senedi sahiplerinin, genel kurula ve genel kurulun kararlarına itiraz hakları yoktur, yani, ortaklık haklarından yararlanamazlar. 
  7. İntifa senedi sahipleri, limited şirket müdürlerine müdahale edemezler, şirket kâr elde etmedikçe veya tasfiye artığı ortaya çıkmadıkça veyahut sermaye artırılarak yeni paylar çıkarılmadıkça herhangi bir talep hakları doğmaz. 
  8. İntifa senedinin tanıdığı haklar, özellikle kâr talebi, limited şirketin feshi ile ortadan kalkar. Yine, intifa senedinden doğan haklar, şirket sözleşmesinde belirli bir süre için kayıt altına alınmışlarsa, sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona erer.

Limited şirket intifa senetleri ile ilgili detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?