Bedelleri Ödenmemiş Nama Yazılı Paylar

bedellerinin tamamı ödenmemiş nama yazılı paylar

Nama Yazılı Payların Bedellerinin Tamamı Ödenmemişse Ne Yapılır?

Bedelleri ödenmemiş nama yazılı paylar ile ilgili 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri şunlardır:

“Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur.

Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden istenemez; meğerki, şirketin kuruluşu veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış olsun.

Payını devreden kimse ikinci fıkra hükmüne tabi değilse, iktisap edenin pay defterine kaydedilmesiyle borçlarından kurtulmuş olur.”

Anonim şirket, sermayesi belirli ve de paylara bölünmüş olan bir şirkettir. Borçlarından dolayı şirket malvarlığıyla sorumludur. Şirket ortakları ise, yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sorumludur.

Şirket esas sözleşmesinde, Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları belirtilmelidir.

Anonim ortaklıklarrda, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir.

Nakdî ödemeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, sadece şirkete öder.

Bedelleri ödenmemiş nama yazılı paylar ile ilgili detaylı bilgi ve destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?