Pay Devrinin Vergi Dairesine Bildirilmesi

pay devrinin vergi dairesine bildirilmesi

Limited Şirketlerde Pay Devirlerini Vergi Dairesine Bildirme Zorunluluğu

Pay Devrinin Vergi Dairesine Bildirilmesi – limited şirketlerde bu bildirim zorunludur. Vergi mevzuatı ile getirilmiş bir yükümdür. Limited şirketler kurumlar vergisinin mükellefidir. Bu şirketlerin kuruluşunda mükellefiyet tesis edilmektedir. Sonraki aşamalarda şirket ortakları paylarını başka kişilere devredebilmektedir. Ancak, devir sözleşmelerinin vergi dairesine geç intikal etmesi nedeniyle gerek vergilendirme, gerekse tahsilat açısından şirketin yeni ortağına ulaşılamamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirket esas sermaye paylarının devri belli kurallara bağlanmıştır. Bunlar arasında pay devrinin şirkete bildirilmesi ve pay defterine kaydedilmesi ile payın devir veya devir vaadi hakkındaki mukavelenin yazılı yapılması ve imzanın noterce tasdik edilmiş olması gibi şartlar sayılmıştır.

Bu nedenle, noterde yapılacak pay devir veya devir vaadi sözleşmelerinde şirketin, devreden ve devralan ortağın vergi kimlik numarası ile bağlı bulunduğu vergi dairesi adının yer alması, söz konusu sözleşmenin bir nüshasının 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148 ve 149 uncu Maddeleri ile Mükerrer 257 nci Maddesi gereğince ay içinde yapılan işlemlerin ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar onaylayan noterlikçe, şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bildirim önemlidir ve ihmal edilmemelidir. Zira, limited şirket ortakları, şirketin ödenmeyen vergi ve benzeri kamu borçlarından sorumludurlar. Sorumluluk dönemlerinin tespiti açısından bu bildirim, lehlerine sonuç doğurabilecektir.  

Pay devrinin vergi dairesine bildirilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ticaret Hukuku ve pay senetleri alanında 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?