Limited Şirket Hisse Senedi Çıkarabilir mi?

limited şirket hisse senedi çıkarabilir mi

Limited Şirketlerce Hisse Senedi Bastırılması ve Bu Senetlerin Vergilendirmeye Etkisi

Bu yazımızda, limited şirket hisse senedi çıkarabilir mi sorusunu cevaplayacağız. Evet, limited şirketler tarafından pay senedi bastırılması mümkündür. Ama, burada esas önemli olan bu pay senetlerinin anonim şirketlerdeki gibi ortaklara vergisel avantaj sağlayıp sağlamadığıdır.

Limited Şirketin Pay Senedi Bastırması   

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) limited şirketlere, pay senedi bastırmaları hususunda ise tercih sunmaktadır. Buna göre;

    • Limited şirketler, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda olduğu gibi ispat aracı şeklinde pay senedi çıkarabilir,

    • Ya da limited şirketler doğrudan nama yazılı pay senedi bastırabilir.

Limited şirket tarafından çıkarılan pay senetlerinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin; ağırlaştırılmış veya bütün ortakları kapsayacak biçimde düzenlenmiş rekabet yasağının; şirket sözleşmesinde öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının açıkça belirtilmesi zorunludur.

Bastırılan Pay Senetlerinin Vergisel Etkisi

6102 TTK’nın limited şirketlere özellikle nama yazılı senet bastırma izni tanıması, maalesef bu pay senetlerine devir imkanı sağlamamaktadır. Çünkü, mülga 6762 sayılı TTK’da olduğu üzere 6102 sayılı TTK’da da limited şirketlerde esas sermaye paylarının devri yazılı şekle bağlanmış ve düzenlenecek hisse devir sözleşmelerinin noter huzurunda imzalanması şart koşulmuştur. Ayrıca, TTK, kural olarak, esas sermaye pay devrilerinin limited şirket genel kurulunca onaylanmasını şart koşmuştur.

Hal böyle olunca da, limited şirket tarafından ispat aracı şeklinde veya nama yazılı pay senedi bastırılması devirde etkisiz kalmaktadır. Zira, esas sermaye payının imzaları noter huzurunda atılmış bir devir sözleşmesi ile devredilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, limited şirketlerde bastırılan nama yazılı pay senetleri, şirketteki payını devreden ortağa herhangi bir vergi istisnasından yararlanma hakkı tanımamaktadır.

Limited şirket hisse senedi çıkarabilir mi? sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?