Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylar

anonim şirketlerde imtiyazlı paylar

İmtiyazlı Paylar

Bu yazımızda anonim şirketlerde imtiyazlı paylar konusunu ele alıyoruz.

İmtiyaz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nunda; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olarak tarif edilmiştir. İmtiyazlı pay için “ayrıcalıklı pay” terimi de kullanılmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, anonim şirketler imtiyazlı paylar ihraç edebilirler. İmtiyazlı paylar ilk esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşme değiştirilerek de çıkarılabilir veya mevcut paylara imtiyaz tanınabilir. Kural olarak, imtiyaz sadece esas sözleşmeyle tanınabilir. Ayrıca, imtiyaz kişiye değil, sadece paya tanınabilir.

Anonim şirketler imtiyazlı paylar çıkarabilir. İmtiyazlı paylar kuruluş esas sözleşmesinde öngörülebileceği gibi, esas sözleşme değiştirilerek de çıkarılabilir veya mevcut paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz, sadece esas sözleşmeyle tanınabilir. Ayrıca, imtiyaz kişiye değil, paya tanınabilir.

Düzenlemenin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, imtiyaz paya tanınan üstün bir haktır. Üstünlük, imtiyazlı payların adî paylara kıyasla daha fazla pay sahipliği hakları sağladığını ifade eder. Yoksa, imtiyazlı paylara hiyerarşik bir üstünlük anlamı vermez.

İmtiyaz kural olarak malvarlığı haklarında tanınabilir. Bunun bir istisnası oyda imtiyazlı paylardır.

Diğer yandan, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz.

Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar hakkında daha detaylı bilgi ve imtiyazlı pay hizmetlerimizle ilgili talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?