Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devri

limited şirket esas sermaye payının devri

Limited Şirket Paylarının Devri

Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devri – bazen çok sorunlu bir hal alabilir. Pay devrinin tamamlanamaması ya da hatalı olması, payını devreden ortak yönünden, şirketin ödenmeyen vergi ve kamusal borçlarına ilişkin sorumluluğunun da devam etmesi anlamına gelir. 

Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri; rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu husus, önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullara da belirtilir.

Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.

Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebilir.

Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir.

Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple şirketten çıkma hakkı saklı kalır.

Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir.

Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.

Pay Devri Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

  • Devir Sözleşmesinin İçeriği: Devir sözleşmesinin detaylı ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça belirtmesi önemlidir. Ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, rekabet yasaklarının ve diğer özel şartların sözleşmede yer alması gerekmektedir.
  • Noter Onayı: Devir işlemlerinin noter huzurunda yapılması ve imzaların onaylanması zorunludur. Noter onayı, devir işleminin resmi ve hukuki geçerliliği açısından kritik bir adımdır.
  • Genel Kurul Onayı: Şirket sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, pay devri için genel kurulun onayı şarttır. Genel kurulun onayı olmadan yapılan devir işlemleri geçersiz sayılır.
  • Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri: Şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin devralan tarafından kabul edilmesi ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerin devralan tarafından yerine getirilmemesi durumunda, devir işlemi tamamlanamayabilir.
  • Rekabet Yasağı: Rekabet yasağı şartlarının devir sözleşmesinde belirtilmesi ve devralan tarafından kabul edilmesi önemlidir. Rekabet yasağının ihlali, devir işleminin iptaline ve taraflar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.
  • Teminat: Devralanın ödeme gücünün şüpheli görülmesi durumunda, genel kurul tarafından istenen teminatların verilmesi gerekmektedir. Teminat verilmemesi durumunda, genel kurul onayı reddedebilir.

Pay devri sürecinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, olası hukuki sorunların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşır.

Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devri  ile ilgili sorun ve talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?