Esas Sermaye Payının Devrinin Tescili

esas sermaye payının devrinin tescili

Limited Şirkette Pay Devirlerinin Ticaret Siciline Tescili

Esas Sermaye Payının Devrinin Tescili – Şirket ortaklarının sorumluluk dönemlerinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Zira, limited şirket ortakları, şirketin ödenmeyen vergi borçları ve sair kamu alacaklarından dolayı sorumludurlar ve bu nedenle şahsi malvarlıklarına başvurulabilir. Anonim şirkette ortakların böyle bir sorumluluğu yok iken, limited şirketlerde ortakların da müdürler gibi vergisel borçlardan ötürü sorumluluklarının olması, pay devrinin tescilini daha da önemli kılmaktadır.

Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur. Geçiş ile kastedilen, kanuni geçişler ile her nevi devirlerdir.

Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, şirkete, iktisap edenin adının bildirilmesi için süre verir.

Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur.

Yasanın konuya dair düzenlemeleri yukarıda belirtildiği gibidir. Bunun haricinde, ikincil düzenlemelerde de düzenlemeler bulunmaktadır. 

Ticaret siciline yapılacak başvuru, esas sermaye paylarının devri ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak kaydedilmesini sağlar. Bu başvurunun otuz gün içinde yapılmaması durumunda, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili kayıtlardan silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bu başvuru, eski ortağın sorumluluk döneminin sona erdiğinin ve yeni ortağın yükümlülüklerinin başladığının resmi olarak tescil edilmesini sağlar.

Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişilerin korunması da bu süreçte önemlidir. Ticaret sicilinde yer alan kayıtlar, üçüncü kişilerin güvenini sağlamak ve şirketin yasal durumu hakkında doğru bilgi edinmelerini temin etmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu kayıtların güncel ve doğru olması, hem şirketin hem de paydaşlarının haklarının korunmasını sağlar.

İkincil düzenlemeler de esas sermaye paylarının devri ve tescili konusunda ek hükümler içerebilir. Bu düzenlemeler, tescil sürecinin detaylarını ve uygulanacak prosedürleri belirleyebilir. Örneğin, devir işlemlerinin noter huzurunda yapılması, belirli belgelerin ibraz edilmesi gibi ek gereklilikler olabilir. Bu nedenle, pay devri işlemleri sırasında hukuki danışmanlık almak ve yasal düzenlemelere tam uyum sağlamak önemlidir.

Limited şirketlerde esas sermaye paylarının devri ve tescili, hem şirketin mali yükümlülüklerinin yönetimi hem de paydaşların haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu süreç, yasal düzenlemelere uygun olarak ve özenle yürütülmelidir. Ticaret siciline yapılan başvuruların zamanında ve doğru bir şekilde tamamlanması, olası hukuki ve mali sorunların önüne geçilmesine yardımcı olur.

Limited şirket esas sermaye payının devrinin tescili ile ilgili soru ve sorunlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?