İmtiyazlı Hisse Senedi

imtiyazlı hisse senedi

İmtiyazlı ve Adi Pay Senetleri

İmtiyazlı hisse senedi ile ilgili Türk Ticaret Kanunu hükümleri şu şekildedir :

İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.

İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır.

Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, Bankacılık Kanununda tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz.

Anonim şirketin esas sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise, pay senetleri sahiplerine eşit haklar sağlar. Bu tür pay senetlerine adi , diğer bir deyişle imtiyazsız pay senetleri denir.

Buna karşılık, anonim şirkette birtakım pay senetlerine, adi pay senetlerine göre kârda, tasfiyede, oyda veya yönetim kuruluna aday göstermede dahil olmak üzere bazı konularda esas sözleşmeye dayanarak sahiplerine imtiyaz tanınabilir. Bu pay senetlerine de imtiyazlı pay senetleri denir.

Burada aslında imtiyaz senetlere değil, paylara tanınmaktadır. Bu yönüyle, imtiyazlı payın bağlandığı senet de imtiyazlı olmaktadır. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir haktır.

Bilinenin aksine, anonim şirkette payların A, B, C gibi gruplara ayrılması bir imtiyaz sayılmamaktadır. Yine, payların nama veya hamiline yazılı bulunmaları da bir imtiyaz değildir.

Bu senetler, anonim şirkette bulunan adi pay senetlerine göre sahiplerine bazı üstün ve farklı haklar sağlayan pay senetleridir.

“İmtiyaz” senet sahiplerine belirli ayrıcalıklar ve özel haklar tanıyan bir tür hisse senedidir. Bu tür senetler, şirketlerin sermaye yapılarını çeşitlendirmek ve bazı ırtaklara cazip fırsatlar sunmak amacıyla ihraç edilir.

İmtiyazlı hisse senetleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?