Hisse Senedi Gelir Vergisi İstisnası

hisse senedi devirlerinde gelir vergisi istisnası

Hisse Senedi ile Yapılan Devirlerde Gelir Vergisi İstisnası

Hisse senedi gelir vergisi istisnası, gerçek kişi olan anonim şirket ortakları yönünden oldukça önemli bir avantajdır. Gelir vergisinden istisna edilen, hisse senedinin iktisap bedeli ile satış değeri arasında oluşan değer artış kazancının vergisidir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde;

“Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükme göre; hisse senetlerinin iki yıldan fazla süre elde tutulduktan sonra elden çıkarılmasından kazanç doğması durumunda, bu kazançlar değer artışı kazancı olarak dikkate alınmaz ve vergiye tabi tutulmaz.

Ancak, hisse senetlerinin iki yıldan daha az bir süre elde tutularak satılması durumunda, elde edeceğiniz kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilir.

Bu bağlamda, gelir vergisi istisnasından faydalanmak için, pay senedinin bastırılmış olması, tek başına yeterli bir faktör değildir, bastırılan bu pay senedinin ayrıca iktisap edildiği tarihin üzerinden iki yıl süre geçtikten sonra devredilmesi gerekir. Bu iki şart sağlanmadan yapılan devirler, gelir vergisi istisnasından yararlanamaz.

Hisse senedi gelir vergisi istisnası ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle işletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?