Hisse Devir Sözleşmesinde Noter Harcı İstisnası

hisse devir sözleşmesinde noter harcı istisnası

Hisse Devir Sözleşmesinde Noter Harcı İstisnası

Hisse devir sözleşmesinde noter harcı istisnası, noterde yapılan devrilerde şirket ortaklarına önemli avantajlar sağlar. Bu istisna, hem limited şirket ortaklarınca yasal zorunluluk gereği noterde imzalanan hisse devir sözleşmeleri hem de anonim şirket ortakları tarafından isteğe bağlı olarak noterde imzalanan hisse devir sözleşmelerinde uygulanır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) gereği, limited şirketlerde esas sermaye payının devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce onanması şarttır. Bu nedenle, limited şirket tarafından ispat aracı şeklinde veya nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa bile, ortağın esas sermaye paylarını, imzaları noter huzurunda atılmış, bir devir sözleşmesi ile devretmesi gerekir.

Anonim şirketlerde senede bağlanmamış payların devri için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. yani, anonim şirket ortaklarının hisse devir sözleşmelerini noter huzurunda imzalamaları zorunlu değildir. Bununla birlikte, anonim şirket ortakları, daha sağlam olur düşüncesiyle pay devir sözleşmelerini noter huzurunda imzalamayı tercih edebilmektedir. 

492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu belirtilmiş; 123 üncü maddesinin 6728 sayılı Kanunla değişik üçüncü fıkrasında ise, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, pay devri, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, limited şirkete ait esas sermaye paylarının devrine ilişkin olarak düzenlenen “Limited Şirket Pay Devri Sözleşmesi”, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi uyarınca noter harcından müstesnadır. Aynı hüküm doğrultusunda, anonim şirketlere ait senetsiz paylarının devrine ilişkin olarak noterde düzenlenen Pay Devri Sözleşmesi de noter harcından müstesnadır.

Hisse devir sözleşmesinde noter harcı istisnası ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle işletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?