Hisse Senedi Bastırmak Zorunlu mu?

hisse senedi bastırmak zorunlu mu

Türk Ticaret Kanunu Yönünden Hisse Senedi Bastırma Zorunluluğu 

Hisse senedi bastırmak zorunlu mu? – Evet, zorunludur. Bu yasal zorunluluk, anonim şirketleri kapsamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda pay senedi çıkarma yükümlülüğü, payın türüne, yani, nama veya hamiline yazılı olmasına bağlı olarak farklı esaslara bağlanmıştır.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu

Şirket sermayesine karşılık gelen payların hamiline yazılı olduğu anonim şirketlerde, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtmak zorundadır.

Ancak, hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılması konusunda öncelikle yönetim kurulunca bir karar alınmalı, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) bildirimleri yapılmalı ve ardından yönetim kurulu kararı ticaret siciline tescil ettirilip ilan olunmalı, şirket bağımsız denetime tabi ise ayrıca şirketin internet sitesinde yayınlanmalıdır.

Nama Yazılı Pay Senedi Çıkarma Zorunluluğu

Payları nama yazılı olan anonim şirketlerde senet bastırma zorunluluğu bir koşula bağlıdır. Bu koşul, nama yazılı senetlerin basımı için azlığın talepte bulunmasıdır.

TTK’nın 411’inci maddesinin birinci fıkrasına göre; halka açık olmayan anonim şirketlerde sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri, azlık sayılmaktadır.

Dolayısıyla, halka açık olmayan anonim şirketlerde azlığın talebi üzerine, nama yazılı senetler bastırılmalı ve bütün nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılmalıdır.

Azlığın böyle bir talebi yoksa, nama yazılı senetleri bastırma zorunluluğu doğmaz. Ancak, bu şirketin isteyerek senet bastırmasına mani değildir. 

Tabi, azlığın talebi üzerine, sadece bu azlık için değil de tüm nama yazılı paylar için senet bastırılır, bu hususa da dikkat edilmelidir.

Hisse senedi bastırmak zorunlu mu? konusu hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?