Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde Yeni Sistem

hamiline yazılı hisse senetlerinde yeni sistem

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinde Yeni Sistem 

Hamiline yazılı hisse senetlerinde yeni sistem 2021 yılında başlamıştır. 27/12/2020 tarihinde 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kabul edilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun hamiline yazılı hisse (pay) senetlerinin basımına ve devirlerine dair önemli değişiklikler yapmış, yıllardır uygulanan kurallar tadil edilmiş ve getirilen yeni yükümlere uymayanlara yüklü miktarlarda para cezaları verilmesi öngörülmüştür.

7262 sayılı Kanun ile TTK’ya “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” cümlesi eklenmiştir. Dolayısıyla, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, bu senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmektedir. Bildirimden sonra da hamiline yazılı pay senetleri bastırılıp ortaklara dağıtılmaktadır. Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyenlere idari para cezası uygulanır.

Ayrıca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, devrin geçerlilik kazanabilmesi için, hamiline yazılı pay senedini devralan kişi veya kişiler tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulması gerekmektedir. Yani, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedinin devri için, artık sadece senedin teslimi yeterli olmamakta, devrin ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi de gerekmektedir. Hamiline yazılı pay senedini devralıp da Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen kişilere idari para cezası uygulanır. Ayrıca, hamiline yazılı pay senedini devralan bildirimde bulunmadığı takdirde, paya bağlı haklarını (genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma vs.) MKK’na bildirim yapıncaya kadar kullanamaz.

Böylece, 2021 yılında hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin eski kurallar baştan aşağı değişmiştir. Artık, hamiline yazılı pay senedi, senet sahibinin kimliğinin bilinmemesi, kolayca devredilmesi gibi özeliklerini yitirmiş, hatta nama yazılı paylara göre daha ağır kurallara bağlanmıştır.

Hamiline yazılı hisse senetlerinde yeni sistem ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şirket payları ve pay senetleri alanında 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?