Hamiline Yazılı Hisse Senedi Basımı İçin Yönetim Kurulu Kararı

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı

Hamiline Yazılı Pay Senedi Basımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınması, bu kararın tescil ve ilan edilmesi zorunludur. Anonim şirkette hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kurallar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 486. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre;

  1. Anonim şirketin payları hamiline yazılı ise, yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.
  2. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur.

Hamiline Hisse Senedi Basımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Örneği

Hamiline yazılı pay senedi bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı örneğini aşağıda bulabilirsiniz :

KARAR NO                                :

KARAR TARİHİ                           :

TOPLANTIYA KATILANLAR          :

 Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır. 

1.Şirketimizin ödenmiş sermayesi …………………. TL’dir. Bu sermaye tutarına karşılık şirket ortaklarına verilmek üzere aşağıda yazılı adet ve tutarlar nispetinde hamiline yazılı hisse senedi bastırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Adet                       Küpür                             Toplam Değer                 Seri Numarası

…….                      …….                              …………                                …………

Yönetim Kurulu Başkanı      Yönetim Kurulu Üyesi      Yönetim Kurulu Üyesi

 

*Esas sözleşmenin sermayeye ilişkin ilgili maddesinde hamiline hisse senedi çıkarılabilir hükmü bulunmuyorsa esas sözleşme tadiline gitmek şartıyla hamiline hisse senedi çıkartılabilir. Eğer esas sözleşmede ………… TL’ye kadar hamiline hisse senedi çıkarılabilir şeklinde bir hüküm bulunuyorsa bu sınır geçilemez.

*Yönetim kurulu kararının altında şirket yönetim kurulu üyeleri dışından bir kişinin imzası bulunamaz.

*Tüm yönetim kurulu üyelerinin karar altında adının açılması ve katılmayan üyeler için “katılmadı” yazılarak üyeden haberdarlık yazısı getirilmesi gerekmektedir.

*Yönetim kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altında tüzel kişi üyenin unvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

*Yönetim kurulu toplantılarında vekaleten imza atılamaz. 

*Esas sözleşmede ağırlaştırılmış bir nisap ya da aksine bir hüküm yok ise karar nisaplarında TTK 390. Madde hükümleri uygulanır.

Hamiline yazılı hisse senedi basımı için yönetim kurulu kararı alınması ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Paylar ve pay senetleri alanında 25 yılı aşan uzmanlık, bilgi birikimi ve tecrübemiz ile hizmetinizdeyiz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?