Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı

limited şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı

Limited Şirketin Kendi Paylarını Satın Alması

Limited Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı mümkündür. Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibarî değerlerinin toplamı esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir.

Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas sermaye paylarının iktisabı hâlinde, birinci fıkradaki üst sınır yüzde yirmi olarak uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye payları iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir.

Şirket kendi esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır.

Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı diğer haklar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar.

Şirketin, iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece istenemez.

Limited şirketlerin kendi esas sermaye paylarını iktisap etmesi, belirli koşullara bağlıdır ve bu koşullar dikkatle takip edilmelidir. Öncelikle, şirketin bu payları alabilmesi için yeterli serbest özkaynaklara sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, bu payların toplam itibarî değerinin, şirketin esas sermayesinin yüzde onunu aşmaması esastır. Ancak, şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararı ile belirlenmiş çıkma ya da çıkarma durumlarında, bu oran yüzde yirmiye kadar çıkabilir. Bu durumda, yüzde on sınırını aşan paylar iki yıl içinde elden çıkarılmalı veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilmelidir.

Şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisap etmesi durumunda, ödediği tutar kadar yedek akçe ayrılması zorunludur. Bu, şirketin mali dengesini korumak için önemli bir tedbirdir. Ayrıca, şirketin iktisap ettiği payların oy hakları ve diğer bağlı hakları, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donmuş kabul edilir. Bu durum, pay sahiplerinin haklarının korunmasını sağlar ve şirketin iç yönetiminde denge sağlar.

Şirketin iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece talep edilemez. Bu, şirketin mali yükümlülüklerinin belirli bir dönem için dondurulmasını sağlar ve finansal planlama yaparken dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Limited şirketlerin kendi esas sermaye paylarını iktisap etmesi, hukuki ve mali açıdan dikkatle yönetilmesi gereken bir süreçtir ve bu süreçte uzman danışmanlık almak, şirketlerin olası riskleri en aza indirmesine yardımcı olabilir.

Limited şirketin kendi esas sermaye paylarını iktisabı için sınırlama getiren hükümler, şirket esas sermaye paylarının, şirketin çoğunluğuna sahip bulunduğu yavru şirketlerce iktisabı hâlinde de uygulanır. Limited şirketlerde pay devirleri ve satın almaları ile ilgili detaylı bilgi ve hizmet talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?