Anonim Şirket Paylarının Devrinde Noter ve Genel Kurul Onayı

anonim şirket paylarının devrinde noter ve genel kurul onayı

Anonim Şirketlerde Hisse Devir Sözleşmesi Noterde mi İmzalanır? Pay Devri İçin Genel Kurul Onayı Gerekir mi?

Bu yazımızda sıklıkla aldığımız “Anonim Şirket Paylarının Devrinde Noter ve Genel Kurul Onayı Gerekir mi?” sorusunu cevaplayacağız.

Zaman zaman anonim şirketin senede bağlanmamış paylarının devrinde hisse devir sözleşmesinin noter huzurunda yapılması ve genel kurulca devrin onaylanması gerektiği şeklinde yanlış tavsiyeler duymaktayız. Bu yanlışlık limited şirket paylarının devri ile anonim şirket paylarının devrinin karıştırılmasından kaynaklanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited şirketlerde esas sermaye payının devrinin ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı şekilde yapılmasını ve tarafların imzalarının noterce onanmasını şart koşmuştur. Bu nedenle, limited şirketlerce ispat aracı şeklinde veya nama yazılı pay senedi çıkarılmış olsa bile, esas sermaye paylarının devrinin noter huzurunda imzalanmış bir devir sözleşmesi yapılması gerekir.

TTK’nın 595. maddesinin ikinci fıkrasında ise “Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümle, TTK, pay devrinin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için kural olarak genel kurulun onayını da araıştır.

Ancak, genel kurulun onayına ilişkin bu düzenleme emredici değildir. Çünkü, fıkranın başında “Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse” bu kuralın uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda, limited şirket sözleşmesinde yapılacak değişiklik ile, 595. maddenin ikinci fıkrasında öngörülen genel kurulun onayını hafifletebilir, belirli bazı hallere özgüleyebilir ya da kaldırabilir. Örneğin, şirket sözleşmesinde, genel kurulun onayının aranmayacağı, devrin kurulmasıyla gerçekleşeceği öngörülebilir. Şirket sözleşmesinde böyle bir hüküm yok ise, TTK m.595/f.2 hükmü gereği genel kuruldan onay alınması şart olur.

Gelelim esas konumuza : Ne mülga 6762 sayılı Kanunda ne de 6102 sayılı TTK’da, anonim şirketlerin çıplak paylarının devrinde de noter onayı aranacağına yahut genel kurulun devri onaylaması gerektiğine dair bir hükme yer verilmemiştir.

Dolayısıyla, limited şirketlerin aksine, anonim şirketlerde çıplak payların devri için hisse devir sözleşmesinin noter huzurunda imzalanması ve payın veya pay senedi devrinin genel kurulun onayına sunulması şart değildir.

Buna karşılık, bazı anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde pay devrinin sınırlandırılmasına ve devrin yönetim kurulunun onayına tabi olduğuna dair hükümler bulunabilir. Esas sözleşmelerinde bu tür hüküm bulunan anonim şirketlerde, pay ve pay senedi devrinin yönetim kuruluna bildirilmesi ve yönetim kurulunun pay devrini onayladığına ilişkin bir karar alması gerekebilir.

“Anonim Şirket Paylarının Devrinde Noter ve Genel Kurul Onayı Gerekir mi?” sorusu hakkında daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?