Anonim Şirketlerde Pay Defteri Nasıl Doldurulur?

anonim şirketlerde pay defteri nasıl doldurulur

Anonim Şirketin Pay Defterine Kaydedilmesi Gereken Hususlar

Anonim şirketlerde pay defteri nasıl doldurulur? – Bu defter; kanunen tutulması zorunlu olan, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketlerde şirket ortaklarının, anonim şirketlerde hissedarların kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı bir ticari defterdir.

Deftere, senede bağlanmamış hisse ve nama yazılı hisse senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahipleri kaydedilir.

Deftere yapılacak kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir:

a) Ortağın adı soyadı veya unvanı,

b) Ortağın iletişim bilgileri,

c) Varsa hisse üzerindeki intifa hakkı sahiplerinin adı soyadı veya unvanı ve intifa hakkı sahibi oldukları paylar,

ç) Varsa intifa hakkı sahiplerinin iletişim bilgileri,

d) Hissenin nominal değeri,

e) Sahip olunan pay sayısı ve toplam tutar,

f) Hissenin tertibi,

g) Hissenin edinme tarihi,

ğ) Deftere kayıt tarihi,

h) Hissenin senede bağlanıp bağlanmadığı ve türü,

ı) Hissenin edinimi ve devrine ilişkin gerekli açıklamalar.

Her ortak defterde ayrı bir sayfada izlenir. Hissesini veya hisse senedini devralan yeni ortak da ayrı bir sayfada izlenir.

Hissenin usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi deftere yazılamaz.

Anonim şirketlerde pay defteri nasıl doldurulur? sorusu ile ilgili daha detaylı bilgi ve uzman destek talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?