Anonim Şirketlerde Hisse Devri

anonim şirketlerde hisse devri

Anonim Şirketin Senede Bağlanmamış Payların Devri

Anonim şirketlerde hisse devri ile kastettiğimiz, senede bağlanmamış olan payların (senetsiz paylar) devredilmesidir. Pay senedi olmadan yapılan pay devirleri, koşullara göre farklılık gösterebilir. Bu bağlamda, senetsiz pay devirleri kısaca şöyledir:  

Payın devredilebilirliği ilkesi gereği, çıplak pay da pay senetleri gibi serbestçe devredilebilir. Ancak payın devredilebilirliği ilkesine getirilen kanuni ve iradi sınırlamalar senetsiz paylar için de geçerlidir. Senetsiz payın devri genel hükümler doğrultusunda yapılır. Uygulanacak hükümler ise payın bedelinin tamamen ödenmiş olup olmadığı hususuna göre değişir.

Bedelinin tamamı ödenmiş senetsiz payın devri, genel hüküm niteliğindeki alacağın temliki hükümlerine göre gerçekleşir. Bu yönüyle, bedeli tam ödenmiş senetsiz payın devri, yazılı bir temlik beyanının devralana verilmesi ile söz konusu olur. Alacağın temliki yazılı şekilde yapılır.

Bedeli hiç ödenmemiş veya kısmen ödenmiş senetsiz payın devrinin hukuki niteliği, bedelinin tamamı ödenmiş çıplak payın devrinden farklıdır. Anonim şirkette pay sahibinin asli borcu, taahhüt ettiği sermaye paylarının karşılığını oluşturan edimin ifasıdır. Bu yüküm, hem nakdi hem de ayni sermaye taahhüdü için geçerlidir. 

Pay sahiplerinin taahhüt ettikleri sermaye payların karşılığını oluşturan edimin ifası, şirket haricinde de bir alacak hakkı teşkil eder. Bu nedenle, bedeli tamamen ödenmemiş senetsiz payın devri, üstlenme sözleşmesi ve anonim şirketin yazılı onayı alınarak yapılmalıdır.

Anonim şirket adına senetsiz pay devri işlemine onay verme yetkisi ve görevi, eğer esas sözleşmede farklı bir düzenleme yer almıyorsa, yönetim kuruluna aittir. 

Anonim şirketlerde hisse devri ile ilgili daha detaylı bilgi ve danışmanlık hizmeti talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?