Limited Şirkette Hisse Devrinin Tescil Edilmemesi

limited şirkette hisse devrinin tescil edilmemesi

Limited Şirkette Hisse Devri Tescil Ettirilmeyen Ortak Nereye Başvurabilir?

Limited şirkette hisse devrinin tescil edilmemesi – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), limited ortaklıklarda esas sermaye paylarının devirlerinin, müdürler tarafından en geç otuz gün içinde ticaret sicili müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmesini şart koşmuştur.

Müdürlerin bu görevi ihmal etmeleri ve otuz gün içinde ticaret siciline başvurmamaları halinde, paylarını devreden ortaklar sicile başvurabilir. TTK, şirketten ayrılan ortağa adının bu paylarla ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline başvurma hakkı tanımıştır.

Böylece; ilgili ortak, noter onaylı devir sözleşmesini ticaret sicili müdürlüğüne ibraz etmek kaydıyla, bu paylarla ilgili olarak adının ticaret sicilinden silinmesini isteyebilir.

Ortağın başvurusu üzerine ticaret sicili müdürlüğü, esas sermaye paylarını iktisap edenin adını bildirmesi için şirkete süre verir.

İktisap edenin adının bu süre içinde bildirilmemesi halinde ticaret sicili müdürü tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, otuz gün içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

Yapılan çağrı üzerine, süresi içinde tescil isteminde bulunulmaması veya kaçınma sebepleri bildirilmiş olmasına rağmen kaçınma sebeplerinin yeterli görülmemesi halinde ticaret sicili müdürlüğü, durumu sicilin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine bildirir.

Mahkemenin tescile hükmetmesi halinde esas sermaye paylarının devri resen tescil edilir.

Limited şirkette hisse devrinin tescil edilmemesi ilgili detaylı bilgi ve uzman desteği talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

error: Content is protected !!
Sohbet Başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba
Yardımcı olabilir miyim?